alpha cursus

Waar?

Vanwege de coronamaatregelen is de Alpha-cursus digitaal van start gegaan. We zijn 12 januari met een mooie groep van 6 gestart. Komende weken is het nog mogelijk aan te sluiten. Zodra de maatregelen het toelaten, hopen we elkaar in levende lijve te ontmoeten. De Alpha-cursus wordt dan gehouden in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk: Berg en Dalseweg 40 Nijmegen.

Wanneer?

Er is iedere woensdagavond tot en met april een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten duren dan steeds van 18.45 tot 21.30 uur. Ook is er een keer een bijeenkomst overdag op een zaterdag. In totaal betreft het 10 bijeenkomsten waarin de essentie van het christelijk geloof wordt gepresenteerd. Alpha is bestemd voor mensen in allerlei situaties van niet- gelovigen en half-gelovigen tot mensen die hun geloof willen verdiepen. Het vindt plaats in een gezellige sfeer en in volledige vrijheid.

Wat kost het?

De Alpha-cursus is gratis. Voor de maaltijden en de zaterdag is een kleine, vrijwillige bijdrage welkom.

En als ik nog iets wil weten?

Meer informatie is te vinden op alpha-cursus.nl & www.rk-alphacentrum.nl/alpha-cursus

Of bel of mail naar Kees Jansen (06 16732019 - keesjansen84@gmail.com).