Toen ik jong was heb ik nagedacht over het geloof dat mijn ouders mij hadden aangereikt. Als tiener maak je een afweging: is het aantrekkelijk om te geloven of niet? Wat mij aangesproken heeft is de vreugde. Soms ontmoet je echt gelovige mensen die een innerlijke, diepe vreugde uitstralen. Dit sprak mij aan. Niet een goedkoop plezier maar diepe vreugde. Dit was aantrekkelijk voor mij. Ik dacht: zo wil ik ook leven, net zoals zij. Als je iemand met overtuiging “ziet” geloven, dan werkt dat aanstekelijk. Net als iemand die met overgave bidt. Daar gaat een kracht vanuit. Je staat dan rijker in het leven. Ik zag het geluk bij hen. Niet dat ze geen moeilijkheden hadden, maar ze gingen er anders en evenwichtiger mee om.

Ons geloof geeft een diepe vreugde. God houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen Zoon naar de wereld zendt, zijn Zoon die mens wordt zoals wij. God wordt één van ons. Omdat God van ons houdt. Die vreugde ervaren ook de twee vrouwen, Maria en Elisabeth. Beide vrouwen staan open voor de H. Geest en hebben door hun geloof de wereld dichter bij de verlossing gebracht. Zij hebben meegewerkt aan het heilsplan van God. Zij ontvangen een grote vreugde. Het kind springt van blijdschap op als ze elkaar ontmoeten. Een vreugde die ze niet voor zichzelf gehouden hebben maar gedeeld hebben met anderen.
Zij verwachten beiden een zoon. Maria verwacht de verlosser van de wereld.
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt, zegt Elisabeth bij de ontmoeting met Maria. Maria wil ook ons ontmoeten.

De woorden van het Weesgegroet klinken: “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot”. Het Weesgegroet dat zo dikwijls gebeden wordt in de Rozenkrans. Oktober is de maand van de Rozenkrans. Je kunt de Rozenkrans vergelijken met een krans van rozen die je aan Maria geeft. In het verleden was een krans van rozen een teken voor een bruid. De Kerk wordt in het Nieuwe Testament de 'bruid van Christus' genoemd. Maria is het beeld van de Kerk. Als beeld van de Kerk wordt haar een rozen-krans gegeven. Het gebed van de gelovigen siert Maria, en daarmee de Kerk, de bruid van Christus. Als het Weesgegroet gebeden wordt kan het soms saai en eentonig klinken, maar als jezelf de grote gebeurtenissen van het geloof bij het bidden van de rozenkrans overweegt, gaat het een meditatief gebed worden waardoor je innerlijke vreugde van Maria gaat ontvangen.

Er zijn veel verschillende vormen waarin wij met Maria verbonden kunnen zijn. Zo kunnen wij Maria kiezen als onze moeder en Koningin en ons toewijden aan haar.
Wij kunnen de diepe vreugde ervaren als wij door Maria dicht bij Jezus zijn. Het helpt ons als wij de dagelijkse dingen in verbondenheid met Maria proberen te doen. Op de wijze te leven zoals zij geleefd heeft, dan gaan we een vreugdevolle toekomst tegemoet.

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina