Mgr. De Korte spreekt vaak over sprakeloosheid als het over het geloof gaat. Wat bedoelt hij ermee? Mijn ervaring is dat regelmatige kerkgangers heldere antwoorden kunnen geven op geloofsvragen, niet tot in detail, maar men komt een heel eind in de verbinding van het eigen leven met God.

Bij degenen die zelden naar de kerk gaan is dat anders, heb ik gemerkt. Velen zijn waarnemers op afstand geworden. Of hebben alleen een binding met de kerkgemeenschap bij speciale gelegenheden, en gaan de overige tijd hun eigen weg. Als ik met hen in gesprek ga, ervaar ik bij velen een sprakeloosheid als het om ons geloof gaat.

Je eigen geloof niet onder woorden kunnen brengen, heeft tot gevolg dat je het niet met anderen kunt delen. Ik hoor dan makkelijk antwoorden als: “er moet wel iets zijn”, maar wat dat iets is, blijft vaag. Daardoor is het geloof niet een steun en inspiratiebron in het leven.
Dit hangt samen met de kennis en beleving van het geloof. Je kunt pas van God houden als je Hem kent. Voor een heel aantal mensen is de kennis blijven steken bij wat vroeger op school is aangereikt, maar de vragen en problemen van toen zijn anders dan nu. Als het geloof niet is meegegroeid dan lijkt het geloof geen antwoord te geven.

Naast kennis is er de eigen beleving van het geloof. Hoe ervaar ik God? Als Vader, als Heilige Geest, als vriend, of op een andere manier. Hoe kan ik aan mijn omgeving duidelijk maken waar God met mij bezig is? Of waar zie ik een Bijbelverhaal wat op mijn leven van toepassing is? Als we daarop een antwoord hebben, doorbreken we de sprakeloosheid.

Kwetsbaarheid
Sprakeloosheid maakt ons kwetsbaar en gesloten. Het raakt de kwaliteit van ons geloof. Geloof geeft dan minder houvast. Een goede relatie met God geeft houvast en vertrouwen. Het geeft ons inspiratie. Als we de sprakeloosheid overwinnen dan worden we open en mondige mensen, die met kennis van zaken ons geloof onder woorden kunnen brengen. Zo zijn we een steun voor veel mensen om ons heen.

Uitdaging
Hoe komen we daar? Belangrijk is om bij de bron te komen, bij God zelf. We vinden Zijn woord in de Bijbel, we onderhouden de relatie door gebed en sacramenten, en bij de mensen met wie we het geloof delen. We kunnen dan voor anderen een licht zijn dat hen helpt uit de sprakeloosheid te komen. We helpen hen in het vinden van het geluk, als we leven in vriendschap met Jezus Christus en dat onder woorden brengen.

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina