Paus Franciscus heeft de synodale weg ingezet. Die oproep van de paus tot een wereldwijde synodale weg waarin alle gelovigen meedenken over de toekomst van de kerk is iets nieuws; nog nooit is zo’n oproep gedaan. Hij vraagt onze medewerking. Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden, zodat we onze taak als kerk kunnen vervullen in deze tijd. We willen ook graag horen wat je van de parochie vindt. Hoe we verder kunnen bouwen aan onze parochie. Iedere inbreng is van waarde, van ieder van ons.

De synodale weg is een weg waarop we gaan luisteren. Luisteren in dubbele zin. Het begint met het luisteren naar het Gods woord en luisteren naar elkaar om te ontdekken waar dat woord op vruchtbare bodem viel tot opbouw van de Kerk. De synodale weg is een weg van onderscheiding bij onszelf en in onze gemeenschap: waar en hoe heb ik, hebben wij, geluisterd naar Gods woord en vrucht gedragen?

Waartoe inspireert de H. Geest ons.
We willen iedereen in de gelegenheid stellen om daaraan deel te nemen. Daarom organiseren we op zondag 27 maart een bijeenkomst in het parochiecentrum aansluitend aan de koffie na de Eucharistieviering van 10.30 uur.

Na een korte toelichting vragen we in gebed om de H. Geest die ons helpt te onderscheiden wat de weg is die Hij ons wijst voor de kerk en in het bijzonder voor onze locatie Maria Geboorte. We bidden dat we, geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden. We doen dit niet alleen voor onze paus maar ook voor onze parochie die uit verschillende locaties bestaat.

We richten ons op een drietal thema’s die de Nederlandse bisschoppen hebben vastgesteld. Deze keuze is ingegeven door de zorg voor de evangelisatie:
a. Communio ofwel gemeenschap, zowel met God als met elkaar, b.v. het vieren van ons geloof o.a. in de sacramenten.
b. Participatie: We nemen actief deel aan die gemeenschap, aan de missie oftewel de evangelisatie waarin we ons geloof openlijk uitdragen.
c. Dialoog in Kerk en samenleving.

We sluiten ons aan bij de uitnodiging van de paus. U bent van harte welkom voor de bijeenkomst over de synodale weg op 27 maart, aansluitend aan de koffie. We ronden af rond 13.00 uur.

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina