Carnaval staat voor de deur. Dit jaar vieren we carnaval vanwege de corona wat bescheidener. De reden waarom we carnaval vieren is om nog één keer goed feest te vieren omdat daarna de 40- dagentijd begint die we ook wel de vastentijd noemen. De letterlijke betekenis van “carnaval” is dat we het vlees vaarwel zeggen. In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op Pasen.

40-dagentijd
In de 40-dagentijd zijn er drie dingen belangrijk:
- We maken meer tijd vrij om te bidden en aandacht aan God te geven.
- Het is een tijd van versobering en inkeer; daardoor ervaren wij wat echt belangrijk
is in het leven en wat bijkomstig is.
- We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij
en ver weg. We helpen anderen die iets tekort komen.

Nieuw initiatief
Bij het eerste punt, tijd vrij maken om te bidden, is er een nieuw initiatief, namelijk: het gezamenlijk bidden van het getijdengebed/brevier op zaterdagmorgen.
Ik ervaar het getijdengebed als heel verrijkend. De psalmen die gebeden worden geven mij dikwijls een herkenning van wat ikzelf meemaak. Ik ervaar een grote verbondenheid met God en innerlijke vrede als ik dit gebed bid. Ik merk dat het mij goed doet, omdat ik weet dat op dezelfde dag over heel de wereld mensen dit ook bidden, dat geeft mij een verbondenheid met de wereldkerk, dat zou ik iedereen toewensen.

Ook Jezus en zijn leerlingen gingen op vaste tijden naar de synagoge om te bidden. In de tempel werd drie keer per dag gezamenlijk gebeden. Deze traditie heeft de kerk overgenomen. Ook het getijdengebed wordt op vaste tijden gebeden door alle monniken, zusters, broeders, diakens en priesters. Het gebed staat open voor iedereen om mee te bidden en zo de tijd te heiligen. Daarom nodigen we u uit om in de 40-dagentijd dit mee te bidden. Het morgengebed begint op zaterdagmorgen 8.15 uur en duurt ongeveer 15 minuten. Het bestaat uit een lied, enkele psalmen, een gedeelte uit de heilige Schrift wat voorgelezen wordt, een lofzang, voorbede en een afsluitend gebed.

Aansluitend is het mogelijk om ook de daglezing mee te maken. Ook hier bidden we enkele psalmen, maar een groter gedeelte uit de heilige Schrift en een commentaar op de lezing. Ook het tweede deel duurt ongeveer 15 minuten. Bij het begin geven we uitleg en helpen we bij het installeren van de gratis App zodat u geen boek hoeft te kopen. Ook zonder smartphone bent u van harte welkom. Ervaar hoe het is om deze eeuwen oude vorm, met en voor elkaar te bidden.

pastor Jeroen Miltenburg

Vorige artikel

Terug naar welkompagina