15 oktober 10 uur: Dankviering Vietnamese medeparochianen 40 jaar in Nederland (1983 - 2023)

Agnes

Lindeblad voorwoord

Lindeblad voorwoord

Op  weg zijn met God

 

Op zondag 3 september beginnen we het nieuwe werkjaar met een feestelijke viering waarin er ook een kindernevendienst zal zijn. 
Het thema voor de viering is: Op weg zijn met God. Natuurlijk is dat een gegeven wanneer je naar de kerk gaat. Je kiest er dan voor iets met God in je leven te willen.
Maar… Op weg zijn met God. Wat betekent dat nu eigenlijk? Zijn wíj op weg met Gód? Of  vinden we dat God maar mee moet trekken met ónze weg? 
Het is soms moeilijk om het verschil te kunnen zien. Met al je goede bedoelingen ben je soms erg aan het ‘trekken’ om jouw lijn maar doorgang te laten vinden. Terugkijkend besef je nog wel eens dat je teveel aan je eigen weg bezig was. Het is goed om aan het begin van een werkperiode weer eens stil te staan bij je motieven om in de kerk bij elkaar te komen. Het koor Sub Tilia heeft in haar repertoire een lied dat heet: Ga met ons Jouw weg. De tekst is niet lang of moeilijk:
  Ga met ons Jouw weg. Jouw weg! 
  Laat Jouw waarheid ons doorgloeien, bewaar in ons Jouw vuur.
  Laat Jouw mildheid in ons juichen, leid ons in Jouw vreugde.
  Laat Jouw recht spreken in ons, houd ons in Jouw spoor.
  Laat Jouw zegen ons doorstromen, schenk ons Jouw kracht.
  Laat Jouw Naam in ons leven, wees ons nabij. Ga met ons Jouw weg.
Maar de tekst geeft wel heel beknopt weer waar we op focussen. En eigenlijk is het een bede om zegen om de weg met God te kúnnen gaan. Op weg zijn met God. Is dat vragen dat Zijn licht ons leven verlicht? Wij mensen hebben behoefte aan zekerheden, aan weten dat we ‘goed’ gaan. Maar hoe weet je of je ‘goed’ gaat? 
  Jezus Christus, innerlijk licht,
  laat niet mijn donkere kanten tot mij spreken.
  Jezus Christus, innerlijk licht,
  geef mij dat ik uw liefde kan ontvangen.
Een nieuw werkjaar. Met frisse moed beginnen, ondanks dat we weten dat kerk en kerkelijk zijn niet meer als belangrijk in veel levens gezien wordt.
En toch.. en toch….  vinden we elkaar nog steeds in wat ons samenbrengt, bij de altaartafel, bij de bijbel, bij de schaal met brood en de beker wijn, bij God en bij elkaar. Laten we onze handen vouwen en bidden:
  Houd ons bijeen, God,
  mensen die elkaar niet hebben uitgezocht,
  maar die elkaar gevonden hebben
  omdat wij allen op zoek zijn naar U en gezocht zijn door U.
                             naar: Zondagswoorden, W.R. van der Zee
Laten we vooral bidden dat we elkaar aanspreken en ons door God aangesproken voelen om in ons leven op weg te zijn met God. Met een kruis dat ons bindt. In alle veelkleurigheid die we in ons bestaan uitdragen naar elkaar.
Ons allemaal een mooi, inspirerend werkjaar toegewenst! Want alleen samen kunnen we onze slogan waarmaken:
  Wij bouwen kerk in Lindenholt

Bettineke van der Werf, pastoraal assistent

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371