Blog

Een Missionaire Parochie worden?

Een Missionaire Parochie worden?

Op 25 maart jl. vond de mini-conferentie van ‘De Missionaire Parochie’ plaats in Veenendaal. Hoewel, mini… Met meer dan 600 deelnemers was het een feest van hoop en ambitie van de katholieke kerk om weer tot bloei te komen. Onze parochie Heilige Stefanus was goed vertegenwoordigd: maar liefst 29 mensen die actief zijn in drie van onze kerken waren erbij!

Pastores, actieve vrijwilligers, parochiebestuursleden, studenten van de KSN en betrokken parochianen van onze parochie beleefden samen een inspirerende dag. Die, nadat alle informatie en mooie getuigenissen zijn bezonken, ook een aanspraak op ons doet: hoe kunnen en willen wij dit als parochie samen gaan vormgeven?

De Missionaire Parochie

In Nederland, net als in veel Westerse landen, is er sprake van een veranderende samenleving. Mensen zijn steeds minder geneigd om zich bij een kerk of religieuze organisatie aan te sluiten. Dit heeft ertoe geleid dat veel kerken te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen. Om hierop in te spelen en de kerk weer relevant en aantrekkelijk te maken voor een nieuwe generatie gelovigen, is er vanuit Canada een nieuwe beweging ontstaan die in Nederland bekend staat onder: De Missionaire Parochie.

De Canadese katholiek priester fr. James Mallon is de oprichter van Divine Renovations Ministry, een platform voor parochievernieuwing, en auteur van het boek Divine Renovations (2014), dat in Nederland in 2019 is verschenen onder de titel ‘Als God Renoveert’. In dit boek wordt de weg beschreven die een parochie kan gaan om van een statische of zelfs krimpende groep mensen te transformeren naar een dynamische en groeiende gemeenschap. Onderhand is er ook een vervolg op dit boek verschenen en een werkboek, waarmee (katholieke) kerken en parochies zelf stapsgewijs aan de slag kunnen gaan.

In 2021 nam bisschop Liesen van Bisdom Breda, in samenwerking met het in Nijmegen gevestigde Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), het initiatief om fr. James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen. Op 24 & 25 maart 2022 vond de grote ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ conferentie plaats in Breda, waar maar liefst 1.200 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen op afkwamen. Een getuigenis dat dit leeft en de beweging ook in het Nederlandse taalgebied gehoor vindt. Een interview met fr. James Mallon dat op de conferentie in 2022 is opgenomen, kunt u hier bekijken:  

 

Onze parochie tot bloei brengen

Vanuit de parochie Heilige Stefanus zijn twee kerken heel actief aan de slag gegaan met het gedachtegoed van De Missionaire Parochie: de Dominicus Effata en de Maria Geboortekerk. Ieder ook weer op een eigen wijze en tot op heden los van elkaar. Tijdens de mini-conferentie op 25 maart 2023 is de wens en de wil uitgesproken om hierin meer met elkaar op te trekken. Op deze manier kan er van en met elkaar worden geleerd, de slagkracht worden vergroot en de activiteiten nog wijder worden verspreid om nieuwe kerkgangers te bereiken.

Het doel van een missionaire parochie is om nieuwe leerlingen van Jezus te maken. Om mensen die zoekend zijn naar zin en vervulling in het leven, het alternatief dat de kerk biedt aan te reiken, zodat zijn kunnen proeven en ervaren wat de kerk en het geloof voor hen kan betekenen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanbieden van catechese lessen en/of Alpha cursussen, maar er kan op vele manieren invulling aan het begrip “missionair zijn” gegeven worden.

Dat gaan we samen onderzoeken en ontdekken. Wat deze weg ons gaat brengen, moet nog blijken. Maar wij zullen in ieder geval ook op parochie-niveau hierover met elkaar in gesprek gaan. Houdt u de activiteiten op de website in de gaten om te zien waar en wanneer er zaken worden georganiseerd.

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen