Blog

Jubileum paus Franciscus: laten wij met hem onze diversiteit en solidariteit vieren

De afgelopen tien jaar is er onder leiding van paus Franciscus een toegenomen diversiteit te zien in de katholieke kerk. Sinds zijn aantreden als paus heeft hij zich ingezet voor een kerk die inclusiever en gastvrijer is voor mensen van verschillende culturen en achtergronden.

Zo is het aandeel vrouwelijke medewerkers in het Vaticaan gestegen en benoemde hij vrouwen op belangrijke posten. Ook maakte hij het College van Kardinalen meer divers. “Franciscus benoemde 121 kardinalen uit 66 landen – waaronder 23 landen die nog nooit eerder vertegenwoordigd waren.” (Wit, 2023)  Hoeveel belang de paus hecht aan inclusiviteit en diversiteit blijkt uit zijn bekende encycliek Fratelli Tutti, waarin hij pleit voor een wereldwijde broederschap tussen mensen van verschillende religies en culturen.

Fratelli Tutti is een belangrijk document voor zijn pontificaat, waarin paus Franciscus oproept tot het erkennen van de waardigheid van ieder mens en het streven naar sociale vriendschap en solidariteit. Het gaat niet alleen om het veranderen van individuele houdingen, maar ook om het aanpakken van structurele onrechtvaardigheid en het creëren van een samenleving waarin iedereen kan gedijen. In die samenleving spelen ook wij als kerkelijke gemeenschap een rol om die boodschap uit te dragen en voor te leven in en rondom Nijmegen.

Voor onze parochie Heilige Stefanus betekent dit, dat we ons moeten inzetten voor een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt. We moeten ons bewust zijn van onze eigen vooroordelen en actief streven naar het erkennen en vieren van diversiteit. Binnen onze veelkleurige kerkgemeenschap is dat een relevante oproep en mooie uitdaging. Want waar diversiteit is, is verschil. En verschil is iets dat we van nature wellicht vermijden of willen wegpoetsen.

Toch hoeven niet allemaal eenvormig en eenkleurig te worden om ons één kerkgemeenschap te voelen. We hebben een gezamenlijke basis: ons geloof in en toewijding aan het Evangelie. Zolang we vasthouden aan die fundamentele intentie, is er veel ruimte voor individuele vrijheid en creatieve invulling. Dus laten we elkaar opzoeken, nieuwsgierig zijn naar elkaar, vragen stellen en open staan voor de nieuwe ervaringen. Op deze website is een grote verscheidenheid aan activiteiten en vieringen in onze kerken te vinden. Maak vooral gebruik van dit diverse aanbod om uw eigen geloofsleven te verdiepen en ons gezamenlijk kerk-zijn te beleven.   

Daarnaast roept paus Franciscus ook op dat we ons inzetten voor sociale rechtvaardigheid en solidariteit met de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ook hier zijn binnen onze parochie hele mooie voorbeelden van, zoals de steun aan de Voedselbank en vastenacties voor vluchtelingen en mensen in nood. Steunt u deze initiatieven vooral met uw gebed, persoonlijke inzet en/of financiële steun.

Zo kunnen wij de boodschap van paus Franciscus en zijn encycliek Fratelli Tutti ook in onze parochie Heilige Stefanus in Nijmegen actief omarmen en uitdragen.

 

Hiske Gude

Foto door Ashwin Vaswani op Unsplash

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen