Blog

Op je Vader gaan lijken...

Op wie lijk je het meest op je vader of je moeder? Waarschijnlijk lijk je op beide. Je hebt de eigenschappen van de één en de ander. Je lijkt in je uiterlijke of in je manier van doen in zekere zin op je ouders. Zo herken je familie eigenschappen.

Natuurlijk zijn die eigenschappen niet allemaal te meten of te berekenen, maar ze zijn er wel. Geestelijke zaken kun je niet altijd meten of zien zoals materiële zaken. Liefde, waarheid, vriendschap, familie-eigenschappen zijn geestelijke zaken. Je kunt ze moeilijk meten maar ze zijn er wèl en ze bepalen voor een belangrijk deel ons geluk.

Opnieuw geboren worden

Sommige dingen krijg je bij geboorte maar niet alles. Jezus zegt aan Nikodémus dat we opnieuw geboren moeten worden uit water en geest om het koninkrijk binnen te gaan. Want wat geboren is uit het vlees is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest.

Dit opnieuw geboren worden gebeurt bij het Doopsel omdat we daar door God als zijn kind worden aangenomen.

Je bent geaccepteerd 

Je bent geaccepteerd door God, je hoort bij God. Hij wil een Vader voor je zijn. De Heilige Geest geeft je een thuis. Je staat er nooit alleen voor.

We gaan dus bij God horen door het doopsel. Dan geeft Hij ons zijn Heilige Geest.

Dan gaan we eigenschappen van God ontvangen omdat we meer familie van God worden.

We raken vervuld van de Heilige Geest, in ons verstand, in ons hart, en in wat we doen. We kunnen de vruchten zien bij mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest. Je kunt het herkennen in mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest. Zij leven anders. Ze houden van elkaar, ze zijn blij en leven in vrede; ze hebben geduld, zijn goed en vriendelijk voor elkaar en laten zich niet door slechte verlangens misleiden. Want de Heilige Geest geeft hen de kracht om het goede te doen en vanuit God te leven.

De Heilige Geest geeft verbinding

Want Gods Geest is de Heilige Geest. Het is één van de drie Goddelijke Personen, naast de Vader en de Zoon. Het is de relatie van God de Vader met de Zoon, de persoonlijke liefdesband van God de Vader en de Zoon. Wij worden uitgenodigd in de liefdesstroom te staan. Dat gaat niet vanzelf. De kunst is om er open voor te staan en om God te vragen om de Heilige Geest. We drukken onze verbondenheid met de Heilige Geest uit door bijvoorbeeld een kruisteken te maken. 

En net zoals je met vrienden en familie verbonden bent en dingen van ze overneemt doordat je met hen optrekt gevoelens en gedachten deelt, zo ga je ook meer op God lijken als je vaak in contact staat met de Heilige Geest.

Als een kindje geboren is zeggen we niet: “dat was het dan, missie volbracht”. Nee het kindje maakt nog een hele ontwikkeling door en vraagt begeleiding. Zo is het ook bij ons, bij het begin van ons geestelijk leven. De doop is het beginpunt;  er moeten nog een aantal stappen volgen. Wij zijn door God aangenomen kinderen. We worden uitgenodigd om in de stroom van goedheid en liefde te staan. Mensen die vervuld zijn van Gods inspiratie en geestkracht, veranderen de wereld ten goede. De Heilige Geest zet ons in beweging, daar geloof ik in.
  

Jeroen Miltenburg

 

Foto is van Tim Mossholder op Unsplash

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371

R.K. parochie Nijmegen