De middelste week van juni, toen het hier in Nijmegen zo tropisch warm was, zat ik aan het water in Zuid-Holland. Roelofarendsveen. Ik ben er vaak geweest tijdens mijn schooljaren in Den Haag: met jongens van het Aloysiuscollege, met de zeeverkenners, etc. Een stompe, niet langer gebruikte graanmolen, bij een vernauwing van de Wijde Aa.

Sacramentsdag, op de donderdag na Drievuldigheidszondag, was een feestelijke herinnering aan de instelling van de eucharistie, die op Witte Donderdag thuis hoort maar in het gedrang van de Goede Week aandacht tekort kwam. Het feest ontstond in de 13e eeuw en Thomas van Aquino heeft veel bijgedragen aan de teksten van de liturgie. Op Sacramentsdag trok een processie, met een monstrans, door het dorp, door de velden, in een rondje om de kerk of, binnen, door de kerk: Volk Gods onderweg.

Wat moeten we vandaag er mee? Die woorden ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn bloed’ (van het Verbond) duiden op een mysterie, dat we niet echt doorgronden. Kernwoorden van het christendom. Zoveel weten we wel, maar de betekenis ontgaat ons.

Meer dan van afbeeldingen moeten we het bij geloofscommunicatie hebben van woorden, van liederen, van lezingen uit de Schrift. Op zondagen spreken we vaak een “credo” uit: de korte versie noemen we de Geloofsbelijdenis van de Apostelen, de langere heet de Geloofsbelijdenis van Nicea (het eerste Concilie: in 325). In de eerste eeuwen groeiden geloofsgemeenschappen geïsoleerd van elkaar.

Net als vorig jaar waren er dit jaar op Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren nauwelijks feestelijkheden. Families en gezinnen komen maar in beperkte getallen bij elkaar. Het bezoek aan grootouders in een verzorgingshuis gaat met een mondkapje wel door, maar heeft toch iets afstandelijks.

Ons Paasevangelie is een verhaal van: verstoppertje spelen. Maria van Magdalena gaat naar het graf en vindt leegte. De steen is verwijderd van de opening van het graf en Jezus is weg. Wanneer ze Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield, dat vertelt, rennen ze weg en vinden ze ook leegte, behalve dat ze bewijs vinden dat Jezus daar als begravene was geweest.