Heeft u er wel eens aan gedacht om een periodieke gift aan de kerk te schenken?

Gewone giften zijn slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Periodieke giften mag u voor de volle honderd procent aftrekken; hiervoor geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een gift is periodiek als u minimaal vijf jaar achtereen (ongeveer) hetzelfde bedrag schenkt aan onze kerk en als dat schriftelijk is vastgelegd (middels een eenvoudig formulier, dat u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst).

Wat levert het op? U krijgt zelf geld terug of u kunt voor hetzelfde geld meer aan de kerk geven.

Rekenvoorbeeld 1 (gift van bedrag kleiner dan 1% van bruto inkomen)

Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 200,- per jaar schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u periodiek gaat schenken.

                                          Eenmalig            Periodiek

Uw jaarlijkse gift aan de kerk                                  € 200                   € 345

Teruggave belasting                                                     € 0                   € 145

Uw netto schenking                                                 € 200                   € 200

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 200,-, maar in het geval van een periodieke gift kan er maar liefst € 345,- naar de kerk, omdat u in dit geval € 145,- terugontvangt van de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld 2 (gift van bedrag groter dan 1% van bruto inkomen)

Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 600,- per jaar weggeven aan de kerk. Normaal geldt een drempel van 1%. Als u periodiek gaat schenken geldt die drempel niet.

                         Eenmalig             Periodiek

Uw jaarlijkse gift aan de kerk                                  € 799                   € 1034

Drempel: 1% van bruto inkomen                             € 325   

Drempel: Geen                                                                                          € 0

Teruggave belasting 42% van (799-325)                € 199   

Teruggave belasting 42% van 1034                                                      € 434

Uw netto gift                                                           € 600                     € 600

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 600,-, maar in het geval van een periodieke gift met overeenkomst kan er € 1034,- naar de kerk en bij eenmalige gift € 799,-.

 

Een overeenkomst periodieke gift in geld kan zonder tussenkomst van een notaris worden vastgelegd. Via deze link naar de website van de belastingdienst kunt u het formulier overeenkomst periodieke gift in geld downloaden. Zo u wenst sturen wij dit formulier in tweevoud naar u toe.

Na invulling en ondertekening van het formulier (in tweevoud) door uzelf, kunt u beide exemplaren (1 voor de schenker en 1 voor de ontvanger) opsturen naar

Maria Geboortekerk
T.a.v. penningmeester
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
of deponeren in de brievenbus van de pastorie.

Na verdere invulling en ondertekening door de penningmeester, wordt het exemplaar dat voor u bestemd is naar u teruggestuurd.

Het voordeel van een dergelijke overeenkomst is, dat deze periodieke giften volledig aftrekbaar zijn voor de belastingen (er is geen drempel, en er geldt geen maximum bedrag). Zo kunt u meer geven zonder dat u het meer kost.

Heeft u hierover nog vragen of wilt u dat wij het formulier naar u toesturen, neem dan contact op met onze penningmeester: penningmeester@mariageboorte.nl