Pastor Juan van Eijk

Juan van Eijk 

 

 

Een ingenieur aan het altaar


Gesprek met pastor Juan van Eijk
Zo’n half jaar geleden zaten we thuis te kijken naar de Mis op ons eigen laptop- schermpje, en ineens kwam er, geheel onaangekondigd, een priester in beeld, die met ferme stap naast pastor Harm Eskes ging staan en concelebreerde.


Nu, achteraf, blijkt hij – ook voor hemzelf onvoorzien - een ‘blijver’ te zijn: Juan van Eijk. De Maria Geboortekaarten zijn in recordtempo weer eens flink geschud: de priesters Harm en Cornelius namen afscheid, en Juan is onze nieuwe pastor. Dus tijd voor een interview!

Spaanse roots en roeping
Pastor Juan van Eijk, geboren in Al- phen aan de Rijn, heeft een Spaanse moeder - die voor hem een voorbeeld was in zijn geloofsleven – en een Ne- derlandse vader. Hij heeft de nodige opleidingen achter de rug: LTS, MTS, HTS en deed ook militaire dienst.

In zijn MTS-periode keerde hij terug naar de Kerk. Tijdens een Eucharistie- viering werd hij eens bijzonder geraakt door de woorden in Lukas 5: “Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Gaandeweg werd hij zich ervan bewust dat hij een priesterroeping had. Toch maakte hij eerst de HTS af en ging werken. Later werd hij opnieuw geraakt door dezelfde tekst, en besloot om nu echt op Gods roepstem in te gaan.

Hij koos voor de voltijdsopleiding in het Bossche Sint Janscentrum, omdat daar een biddende gemeenschap was. Vanaf het begin was zijn devies “Ora et Labora” (bid en werk); nog steeds is dat voor hem de juiste insteek. In juni 2004 werd hij priester gewijd. Er volgden aanstellingen in Boxtel, Tilburg en Nijmegen. Eenmaal nam hij een ‘sabbatical’ om te studeren voor de opleiding geestelijke begeleiding.

Klooster en parochie
Pastor Juan maakte kennis met de monastieke gemeenschap van Jeruzalem. Riep God hem om daar in te treden? In 2012 nam hij die stap, eerst in Keulen en daarna in Parijs. Hij vertelt: “In het klooster heb ik geleerd om in gemeenschap te leven en daardoor gevormd te worden. Dat is in zo’n omgeving makkelijker, want er is geen geld en je hebt een vast ritme. Ik was verantwoordelijk voor de keuken, wat ik met veel plezier deed; nog steeds kook ik graag!”


Tijdens een ‘woestijnmaand’ kreeg hij bericht dat zijn vader ernstig ziek was en ging hij terug naar Nederland. Vader overleed. Tijdens de uitvaart za- gen de broeders en zusters van zijn gemeenschap dat Juan toch eerder in een parochie zijn plek zou vinden dan in de monastieke gemeenschap.
Hij werd benoemd bij een parochie in Berkel-Enschot en was daar actief met gemeenschapsopbouw: alphacursus- sen (raad eens wie de maaltijden kookte!), bijbelcursus, parochiever- nieuwing, beleidsplan. Alles bij elkaar werd het hem te veel en kreeg hij symptomen die wezen op een burn-out. Na enkele maanden rust en herstel volgde de benoeming in onze parochie.

 

Eerder in onze kerk actieve priesters

 

harm2Pastor Harm Eskes

Geboortedatum : 20 juli 1985
Priesterwijding : 25 mei 2013

Contactinformatie
Vrije dag : maandag
Werkdagen : dinsdag tot en met zondag
Telefoon : 024-3221371 (pastorie)
Mailadres : heskes@stefanus.nl. Voor algemene zaken graag
mailen naar info@mariageboorte.nl

Pastor Harm is aanspreekbaar voor:
De toediening van de sacramenten (doopsel van kinderen en volwassenen, vormsel van volwassenen, Eucharistie, verzoening, ziekenzalving en huwelijk)
Persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven
Werkgroepen, o.a. locatieteam, werkgroep pastoraat, eerste communievoorbereiding, TeenerTime, KSN
Wisselende taken voor de Gemeenschap Emmanuel

Jeugd
Luisterend naar zijn zangerige intonatie, zou je niet denken dat pastor Harm zijn jeugd heeft doorgebracht in een dorpje aan de Duitse grens. In Lobith om precies te zijn. Net als veel andere kinderen ging Harm als tiener, fietsend door weer en wind, naar het voortgezet onderwijs. Hij deed de HAVO en had verschillende bijbaantjes als vakkenvuller en een krantenwijk. De vervolgopleiding aan de PABO leek een logische keus. “Ik vind het leuk om dingen uit te leggen. Er is mij ook vaak verteld, dat ik met weinig woorden heel kernachtig de essentie van dingen kan overbrengen.” Maar de PABO was van korte duur

Studie
Nadat hij een oriëntatiejaar op het seminarie in Den Bosch had doorlopen ging Harm naar de priesteropleiding van de Gemeenschap Emmanuel in Namen en Brussel. Bij zijn priesterwijding in 2013 was Harm 27 jaar jong en hiermee een van de jongste priesters in Nederland.

Over het priesterschap
Harm vindt zijn werk erg gevarieerd. Ook de mensen waarmee hij contact heeft en mee samenwerkt is gevarieerd. “Ik vind het mooi dat ik op sleutelmomenten in hun leven soms heel dicht bij hen mag zijn. Ik krijg dan de kans om ze te begeleiden richting God.”

Loopbaan
De Maria Geboortekerk is zijn eerste vaste werkplek; in 2013 is hij hier als kapelaan benoemd. Sinds september 2018 heeft pastor Harm de eindverantwoordelijkheid van de Maria Geboortekerk.

Persoonlijkheid
Vanwege zijn rustige karakter zal het menigeen verrassen dat Harm al enkele malen midden tussen duizenden mensen de Nijmeegse Vierdaagse heeft meegelopen of stukken van de Camino naar Santiago heeft afgelegd. Harm wil graag midden in de wereld staan. Dat hij van het leven - in allerlei vormen - houdt, blijkt ook uit het feit dat hij wortels en sla in zijn vierkante meter tuin probeert te kweken, of een thriller leest op het balkon van de pastorie. Pastor Harm, een man van God en een man van de wereld!

 

image004Pastor Cornelius Happel

Geboortedatum : 17 september 1976
Priesterwijding : 2009

Contactinformatie
Vrije dag : om de week op maandag
Werkdagen : vrijdag tot maandag of dinsdag (om de week)

Telefoon : 024-3221371 (pastorie)
Mailadres : chappel@mariagboorte.nl. Voor algemene zaken graag
mailen naar info@mariageboorte.nl

Pastor Cornelius is aanspreekbaar voor

De toediening van de sacramenten (doopsel van kinderen en volwassenen, vormsel van volwassenen, Eucharistie, verzoening, ziekenzalving en huwelijk)
Persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven
Werkgroepen o.a. vormselvoorbereiding en Mary Kids Club
Wisselende taken voor de Gemeenschap Emmanuel.

Jeugd
Als jongste in een gezin van vier kinderen, is pastor Cornelius opgegroeid in het Duitse Wüstensachsen. “Het mooiste van dit dorp is dat het leeftempo er niet zo hoog ligt.”

Studie en roeping
Cornelius werd op zijn zestiende gegrepen door de tekst Ik ben de weg, de waarheid en het leven. “Ik wilde deze persoon, die het leven beloofde, volgen.” Maar een lange tijd van reflectie en ontdekken volgde. Cornelius deed vrijwilligerswerk, liep stage bij Lufthansa, volgde theologische studies en zocht verdieping. Was hij geroepen om als leek of gezinsman Jezus te volgen …, of was er een dieper verlangen om dat als priester te doen? Op zijn 28e werd het Cornelius duidelijk dat er een dieper verlangen in hem was om Jezus als priester te volgen.

Over het priesterschap
“Het is mooi om op zoek te zijn en tegelijkertijd te getuigen van Gods aanwezigheid in onze levens. Het is mooi om mensen te helpen bij hun zoektocht.”

Loopbaan
Sinds zijn priesterwijding heeft Cornelius in verschillende parochies in Münster gewerkt. In 2015 starte hij bij het bisschoppelijk Gymnasium Gaesdonck (Collegium Augustinianum Gaesdonck) in de buurt van het Duitse Goch. Sinds september 2018 werkt hij deeltijds bij de Parochie Heilige Stefanus, met name voor de Maria Geboortekerk. Hij is actief in de in onze kerk, omdat hij ook lid is van de gemeenschap Emmanuel en als zodanig het gemeenschapsleven komt versterken.

Persoonlijkheid
Zijn hobby’s (skiën, kiteboarden en reizen) verraden dat Cornelius een avontuurlijke ontdekkingsreiziger is. Een priester die de mens, het leven en God wil blijven ontdekken. Zijn liefde voor het leven en voor God hebben iets aanstekelijks. Zijn onbevangen houding zal velen enthousiasmeren.