De Goede Herder

Werkgroepen

De Oase

De Oase is het maandelijkse informatieblad voor de kerken Antonius Abt en De Goede Herder. Voor beide kerken worden iedere maand de diensten, de voorgangers en de koren aangegeven. Ook staan per viering de intenties vermeld, die parochianen zelf hebben aangedragen.
Het voorblad wordt telkens verzorgd door één van de voorgangers van beide kerken aan de hand van bijzondere vieringen in die maand. Ook staan er artikelen in, die voor één of beide gemeenschappen van belang zijn, of gegevens van parochie Heilige Stefanus.

Het blad wordt gedrukt door TG Grafische diensten van Ton Geurts en de distributie van de nummers wordt verzorgd door vrijwilligers. De Oase wordt nu neergelegd in de kerk, bij diverse winkeliers in Winkelcentrum de Notenhout en bij Herman de Ridder.

Wilt u de Oase graag digitaal ontvangen? Dat kan ook!! Stuur dan A.U.B. een e-mail naar h.antoniusabt@gmail met het verzoek om de Oase digitaal te ontvangen. 

 

De technische dienst werkt veel samen met de werkgroep Beheer.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit 4 leden.
Alle voorkomende onderhouds-en reparatiewerkzaamheden worden zoveel mogelijk zelf uitgevoerd.
Voor grote onderhoudswerkzaamheden wordt gezocht naar een betaalbare maar goede oplossing.
Er zijn de laatste jaren in samenwerking met speciaal opgerichte project groepen diverse werkzaamheden gerealiseerd.
Enkele voorbeelden:
Opknappen parochiezaal, sacristie,dag-kapel en archief ruimte.
Verbetering ringleiding t.b.v. koor.
Technische mensen zijn altijd welkom bij onze groep.

 

Verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw 

Ellie de Haas is beheerder en het aanspreekpunt

Beheer gebouw houdt o.a. in:

  • het beheren van de agenda, planning uitvaarten, vergaderingen van de diverse werkgroepen;
  • contacten met de gemeente Nijmegen rondom verkiezingen, wanneer de kerk fungeert als stembureau;
  • planning van activiteiten georganiseerd door de Honinghoeve;
  • adequaat handelen bij storingen van de energievoorzieningen, vervangen van defecte verlichting , reparatie buitenklok en buitenverlichting;
  • contacten met de brandbeveiligingsinstantie, pianostemmer en reparatie/onderhoudsbedrijf.

 

 

 

 

I

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate.