Blog

Meimaand - Mariamaand

In de meimaand hebben we speciale aandacht voor Maria. Onze kerk is er naar genoemd: Maria Geboorte. Ieder van ons heeft wel een Mariabeeld of een Maria icoon op zijn kamer, misschien ook een rozenkrans om tot Maria te bidden.

Persoonlijke heb ik op twee manieren een band met Maria.

1. Maria is voor mij een voorbeeld. Ik zie hoe ze met God meewerkt, haar ja-woord geeft aan God via de engel. We horen haar zeggen: ’doe maar wat Hij (Jezus) u zeggen zal’ bij het eerste wonder wat Jezus doet bij de bruiloft van Kana. Ze is een voorbeeld van toegewijd zijn aan God, een voorbeeld van geloof en maagdelijke liefde. Iemand waar ik altijd naar toe kan, zoals je naar je moeder gaat, ze luistert met een liefdevolle aanwezigheid.

2. Ze is voor mij ook een voorspreekster bij God. Ze brengt alles wat ik aan intenties heb bij God. 

Maria is een grote kracht voor onze kerk. Wat mij opvalt, is hoe veel mensen een kaarsje aansteken in één van de talloze Mariakapelletjes. Gelovig of niet zo we steken een kaarsje aan en bidden voor het slagen van een (rij)-examen, voor beterschap van een ziek familielid, voor vrede in de Oekraïne. De talloze warme vlammetjes die branden voor de Heilige Moeder geven ook precies aan waar zoveel mensen naar verlangen: nabijheid.

Maria is dicht bij God. Dicht bij haar Zoon Jezus en kan God dus ook alles vragen. Ze is een voorspreekster bij God. Daarom gaan we ook vaak met onze vragen naar Maria. En als we het niet goed onder woorden kunnen brengen, zijn bloemen voor haar of een kaarsje een manier om dit uit te drukken.

In onze duistere wereld waarin oorlog is, waar we ons soms eenzaam voelen, kan een kaarsje voor Maria licht brengen. Even de nabijheid van de moeder Gods, een arm om je schouder en een zachte stem die je influistert: ‘Ik begrijp je en ben bij je.’ Voor wie of wat zou jij een kaarsje willen opsteken …  Waarschijnlijk voor iemand die hulp nodig heeft. Je wilt iets goeds doen voor de ander, maar je hebt niet alles zelf in de hand. Daarom vragen we hulp van boven.

We ervaren dat Maria ons wilt helpen en dat we er niet alleen voor staan. Het is niet erg als we niet precies weten hoe we het moeten vragen. Maria ontvangt ons en helpt ons. We zien in de persoon van Maria iemand die onze zorgen dicht bij God brengt. Maria, die zo dicht bij God de Vader leeft dat haar stem in de hemel zeker wordt gehoord. Ze is onze voorspreekster in de Hemel. Zonder Maria wordt het koud. De wereld is vaak hard en functioneel. Met Maria voelen we ons verbonden, ieder op zijn eigen manier. Een moeder waar je alles kwijt kunt. Waar je altijd naartoe kunt gaan wie je ook bent en wat er ook is gebeurd. Maria brengt ons bij elkaar, geeft warmte aan ons leven en verbindt ons met God.

pastor Jeroen Miltenburg

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate.