Blog

Radboud Universiteit: een nieuwe kans

In oktober 2020 hebben de Nederlandse Bisschoppen besloten om het predicaat ‘katholiek’ van de Radboud Universiteit en Radboudumc in te trekken. De afgelopen week was het ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen. Dan haalt een bisschop, in zijn functie als hoofd van een bisdom, de banden aan met de Paus, het hoofd van de universele kerk. De bisschop verantwoordt zich als het ware aan de paus en aan zijn naaste medewerkers. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de Radboud Universiteit bij ons in Nijmegen. In Rome is aan de orde gekomen dat de Radboud Universiteit zijn katholieke identiteit niet verliest, omdat dat een bevoegdheid is die alleen de paus heeft.

Ik ben blij voor onze studentenpastoor Jos Geelen. Voor hem is het natuurlijk beter om op een katholieke Universiteit studentenpastoor te zijn. Verder is het nu vooral aan Mgr. De Korte om de relatie met de universiteit in een katholiek vaarwater te houden.

Wij zijn aan zet
Het grote risico is natuurlijk dat het vooral een papieren besluit is waarbij er in de realiteit weinig verandert, op een extra college vak filosofie/ethiek na. Maar hier liggen wel kansen voor ons. Wij kunnen de universiteit houden aan zijn katholieke wortels en zijn katholieke identiteit.

Dit is een kans en die moeten we ons niet laten ontnemen. Een kans voor KSN en voor de medewerkers op de Universiteit door het onderwerp katholieke identiteit ter sprake te brengen. Alleen al door het rond te vertellen dat de universiteit weer een katholieke universiteit is geworden kan het gesprek over geloof op gang brengen. We hebben nu een legitieme reden om het geloof ter sprake te brengen.

Het is een open doel dat we kunnen benutten. Dat geldt voor meer dingen in het leven. Soms moet je zoeken naar een gelegenheid waarop je iets van je geloof kunt laten zien. Niet door een discussie aan te gaan maar een gelegenheid te zoeken waarbij je je geloof in God ter sprake kunt brengen. Een mogelijkheid waarin je kunt vertellen dat je in God gelooft en dat het een steun voor je is, iets wat je verder helpt in het leven. Dat het geloof een verrijking is voor je leven, en je er nooit alleen voor staat. Zo kun je Christus brengen bij de mensen om je heen. In onze tijd is het soms de kunst om op zoek te gaan naar dat open doel waar je iets van je geloof kunt laten zien. Als je er naar op zoek gaat vind je meer gelegenheden.

Het mooie is dat wanneer je deze mogelijkheden benut, Christus met je is. Hij helpt je bij het vinden van de goede woorden en houding. Als je met een open hart het gesprek in gaat kun je verrast zijn wat God ook jou gaat geven. Laten we deze kans niet verloren gaan.

pastor Jeroen Miltenburg

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371