Blog

Verslag van het synodaal proces in onze kerkgemeenschap

Paus Franciscus heeft gevraagd of we met hem willen bidden en nadenken over de toekomst van de kerk. Aan deze synodale weg hebben we op zondag 27 maart na de eucharistieviering met ongeveer 30 personen gehoor gegeven. We hebben nagedacht en gebeden over de vraag welke ervaringen we hebben door gelovige samen op weg te gaan. We zijn dankbaar voor het meedenken en opschrijven. In dit overzicht hebben we een samenvatting gemaakt.

Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan?
Samen op weg gaan ervaren we als: samen bidden, als groep iets delen met elkaar en samen (rozenkrans) bidden. We zijn ook samen op weg als koor, Alpha, Paasdriedaagse of een cursus volgen, koffie met elkaar te drinken na de mis. Gemeenschap ervaren we door: een mooie liturgie, in aanbidding zijn we één familie met Jezus als centrum. Samen bidden kan wrijvingen oplossen, en je ervaart dat je geholpen wordt. Dat onze kerkgemeenschap jong is stimuleert b.v. door samen te eten rondom de Mary Kids Club.

Als gemeenschap ervaren we mooie en vreugdevolle ervaringen.
We hebben elkaar nodig om het geloof met elkaar te delen. Die vreugde ervaren we in gebed in liturgie waarin het geloof ons vrede, geborgenheid, vertrouwen en rust geeft. Ook geeft het geloof ons een diepere niveau van leven.

We ervaren moeilijke zaken in onze gemeenschappelijk weg. 
Moeilijk zaken ervaren als de ander onverschillig, of niet ontvankelijk is voor een geloof. Ook gebrek aan eenheid in de kerk en partijdigheid ervaren we als lastig. Fouten toegeven en strijd in jezelf of lauwheid en geen tijd om het geloof ervaren we als ander obstakels.

Dit alles geeft ons ook inzichten namelijk
Het is belangrijk dat we met God verbonden blijven door middel van de Heilige Geest en gebed. We hebben elkaar nodig in een oprechte belangstelling voor elkaar, daarbij is liefdevol naar elkaar omkijken belangrijk. We moeten meer tijd vrijmaken om elkaar beter te leren kennen, niet door het met elkaar in discussie te gaan maar te proberen van ons geloof te getuigen.

De goede weg
Op de goede weg ervaren we vertrouwen, aanbidding, liturgie, waarbij zowel de levendigheid als de orthodoxie belangrijk is. Meer aandacht voor eenheid onderling binnen de parochie en daarbuiten, tot op samenlevingsniveau is iets waaraan nog gewerkt moet worden. Ook diaconie moet nog versterkt worden.

Wat zegt de Heilige Geest ons over de Kerk van vandaag: Welke nieuwe stappen dienen zich aan?
We kunnen stappen zetten in betere communicatie intern binnen de locatie/parochie en richting mensen in de samenleving. Voorbeelden van binnenuit zijn dat er aandacht is voor het welkomstteam, hoe communicatie verloopt, de website en extern dat we contact zoeken met gemeenschappen en bewust zijn dat de samenleving snel verandert. Aandacht voor gebed, Eucharistie en aanbidding kan nog verder groeien.

pastor Jeroen Miltenburg

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371