Blog

Visie Maria Geboortekerk

Jezus heeft ons een missie meegegeven: samen met de gehele kerk alle mensen bij Hem brengen en zijn leerlingen maken. Toch is het zinvol om ook voor onze Maria Geboortekerk een missieformulering uit te werken. Veel organisaties doen dat. Het dient een praktisch doel: door kort op te schrijven wat je samen wil bereiken word je gedwongen goed na te denken.

Bijvoorbeeld over de vraag of we echt doen wat we willen doen. Locatieteam en kernteam pastoraat hebben hier afgelopen jaar aan gewerkt. We hebben dat met veel vreugde gedaan, in groepen van verschillende samenstelling. Er is een korte formulering met een uitwerking van een A4 uit gekomen. Deze willen we benutten om prioriteiten te stellen. Het is een versie die we voor de komende jaren hebben vastgesteld; het kan periodiek worden bijgesteld. De korte missieformulering luidt:

‘De Maria Geboortekerk is een missionaire gemeenschap waar wij ons inzetten om anderen welkom te heten, waar ieder steeds opnieuw uitgedaagd wordt Jezus Christus te leren kennen, waarin we verbonden zijn met elkaar en Gods liefde en vrede delen met anderen.’

De visie omvat vier pijlers. De eerste pijler is het samen groeien in heiligheid en een uitnodigende kerk zijn voor anderen. Dit is belangrijk voor het ontvangen van nieuwe betrokkenen en voor de persoonlijke groei van ieder van ons.

De tweede pijler is gastvrijheid. Al een flinke periode wordt meer aandacht besteed aan de welkomstgroep. Dit heeft als doel om een gastvrije kerk te zijn voor mensen die nog niet regelmatig komen.

Een derde pijler is dat we steeds opnieuw worden uitgedaagd om Jezus te ontmoeten door de sacramenten en de liturgie. Tevens dagen we mensen uit om Jezus te leren kennen door zich het Evangelie eigen te maken.

De laatste pijler in de visie legt de nadruk op het delen van Gods liefde met anderen. Om Gods liefde te kunnen uitdragen is het belangrijk dat de boodschap en boodschapper samengaan. Het uitdragen lukt wanneer het Evangelie in het middelpunt staat, om missionair te zijn.

We hopen dat veel kerkgangers en betrokkenen zich in deze formulering herkennen. Omdat het belangrijk is deze lijn met veel mensen te dragen, bespreken we deze missie graag zo breed mogelijk. Een eerste presentatie vindt plaats op 12 juni. Daarna nemen we de tijd om in de verschillende werkgroepen de vraag te stellen „wat betekent dit voor onze taak”? Net als in de recente uitwisseling in het kader van het synodale proces, ontvangen we daarbij graag reacties. Graag bouwen we zo aan de toekomst van onze kerk.

De volledige tekst met uitwerking staat op de website en ligt dit weekend achter in de kerk.

pastor Jeroen Miltenburg, kapelaan Juan van Eijk en kernteam pastoraat

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371