Blog

Blog

Meimaand - Mariamaand

In de meimaand hebben we speciale aandacht voor Maria. Onze kerk is er naar genoemd: Maria Geboorte. Ieder van ons heeft wel een Mariabeeld of een Maria icoon op zijn kamer, misschien ook een rozenkrans om tot Maria te bidden.

Ik ben van Apollos

Als de een zegt: ‘Ik ben van Paulus’, en de ander: ‘Ik ben van Apollos’, bent u dan niet al te menselijk?(1 Kor 3,4)

Wie van ons is van Apollos? Niemand? Mooi, dan kunnen we dit negeren en verder doorgaan. Als we echter bij onszelf gaan kijken, blijken we misschien wel zo te zijn. Zijn we niet vaak al te menselijk? Denken we niet vaak dat onze groep in de kerk beter is dan de andere? Houden we ons soms alleen bezig met onze eigen groepjes en vergeten we dat die groepjes onderdeel zijn van de grotere gemeenschap?

Barmhartigheid

God is barmhartig, dat kunnen we lezen in de verhalen van de Bijbel. Het woord ‘barmhartig’ wordt niet in alle verhalen expliciet gebruikt Een paar voorbeelden: De zondeval, de mens is ongehoorzaam en verstopt zich voor God.

Maar God zoekt de mens op en zegt: ‘Waar zijt gij’ (Gen. 3,9). In het verhaal van Kaïn en Abel, doodt Kaïn zijn broer Abel. God echter beschermt Abel met een merkteken (Gen. 4,15). Of David, die overspel gepleegd had met Bathseba. Nadat de profeet Nathan David tot inzicht gebracht heeft, zegt koning David ‘Ik heb gezondigd tegen de Heer’ (2 Sam. 12,13).

Zie je dat het Pasen is geworden?

Het is mooi dat we weer Pasen kunnen vieren, zoals vóór de Corona, met de vieringen in de kerk zonder beperkingen.

Met Pasen vieren we het nieuwe leven. We vieren dat we verlost zijn, het kwaad is overwonnen. Het gaat om de overgang van de duisternis van het graf naar het licht, van haat naar liefde, van onrecht naar menselijkheid, van dood naar leven. Jezus haalt ons weg bij de zonde, Hij geeft verlossing, een prachtig geschenk, nieuw geestelijk leven.

Buxus Pasen

Met Palmpasen zien we in de meeste kerken in Nederland iets bijzonders gebeuren. Alle kerkgangers krijgen een palmtakje. Maar als je heel goed kijkt, zul je zien dat het eigenlijk geen palmtakje is: het is een buxustakje dat doet alsof het een palmtakje is.

 

De Paus nodigt uit

jeroenmiltenburg

Paus Franciscus heeft de synodale weg ingezet. Die oproep van de paus tot een wereldwijde synodale weg waarin alle gelovigen meedenken over de toekomst van de kerk is iets nieuws; nog nooit is zo’n oproep gedaan. Hij vraagt onze medewerking. Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden, zodat we onze taak als kerk kunnen vervullen in deze tijd. We willen ook graag horen wat je van de parochie vindt. Hoe we verder kunnen bouwen aan onze parochie. Iedere inbreng is van waarde, van ieder van ons.

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371