Maria Geboorte

Geloof vieren

Het geloof vieren we onder andere in de vorm van sacramenten. Deze horen bij de belangrijke levensmomenten. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over. 

Voor veel mensen begint het geloof met hun doop als kind. De ouders besluiten dat ze hun kind het christelijk geloof willen meegeven. Tegenwoordig zijn er echter steeds meer mensen die juist op latere leeftijd zelf de stap zetten om het doopsel te vragen, ook in onze parochie. 

Vanaf de doop zijn er een aantal sacramenten op weg naar een volwassen geloof: eerste communie en vormsel. In de voorbereiding op deze momenten bieden wij een programma aan voor de kinderen. Tussen eerste communie en vormsel is er bovendien de maandelijkse Mary Kids club. Voor de tieners, vaak de leeftijd van het vormsel, is er teenertime. 

Maar ook voor andere leeftijden zijn er diverse vormingsactiviteiten. En niet te vergeten drie sacramenten die je steeds opnieuw kunt vieren: de eucharistie, het sacrament van boete en verzoening en de ziekenzalving. De laatste uiteraard wanneer daar aanleiding toe is.

 

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

Contactgegevens

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ
Nijmegen
024-3221371