EFFATA PAROCHIEBLAD JAARGANG 15 NUMMER 3.

In dit nummer van het parochieblad zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

* Gesprek van onze pastor Hans Hamers met pastor Trees Vewrsteegen over het begrip "Genade".

* Interview met Jan Roelofs.

* Over onze kerk als stembureau.

* Willem Pelseer over de Zondag voor Oosterse Kerken.

* Bezoek van een Oosterse hoogwaardigheids bekleder.

KLIK HIER OM HET PAROCHIEBLAD TE DOWNLOADEN