De Effata kerngroep catechese organiseert voor geïnteresseerden in het voorjaar van 2019 een serie van 4 bijeenkomsten bibliodrama.

Nadere info treft U hieronder aan in het arftikel Aktiviteiten 2018 - 2019, in de brochure.

Inschrijven vóór 1 februari 2019.

Bibliodrama: een speelse manier van bijbellezen

Bijbelverhalen spelen – dat doen we in bibliodrama. 

Dat werkt als volgt. Eerst luisteren we naar een bijbelverhaal, dan kies je een rol uit het verhaal, je leeft je in in die rol en dan gaan we het verhaal spelen. Zo kruip je helemaal in het verhaal. In het gesprek na afloop wisselen we uit wat we op het spoor gekomen zijn. Bibliodrama is daarmee een (hele leuke!) manier om het verhaal van jouw leven in het licht van het bijbelverhaal te gaan zien en nieuwe betekenis in het bijbelverhaal te ontdekken.

Anneke de Vries is predikant van de 

Protestantse Kerk en werkzaam als 

geestelijk verzorger in het Radboudumc. 

Zij maakt deel uit van het voorgangersteam 

van het OCP.  Daarnaast heeft zij een eigen

praktijk voor supervisie en bibliodrama. 

Begeleiding:            Anneke de Vries (anneke.de.vries@xs4all.nl, tel. 024 – 3243878)

Wanneer:                 donderdag 14 februari, 11 april, 9mei en 6 juni 2019

Tijd:                         20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30-20.00 uur)                

Waar:                       Dagkapel Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7,

                                 Nijmegen (om de hoek aan de Groenewoudseweg bij de

                                 rotonde – toegang bruine dubbele deuren)

Aantal deelnemers: minimaal 8 deelnemers, maximaal 10 deelnemers

Kosten:                     € 40 voor 6 keer, inschrijven kan alleen voor de hele serie

                                 van 4 bijeenkomsten. 

Aanmelden:             Anneke de Vries (anneke.de.vries@xs4all.nl) of Ger Gerrits     

                                  (gjm.gerrits@gmail.com). Doe het snel: er zijn maar 10

                                  plaatsen!

Betaling:                  Vriendelijk verzoek het volledige bedrag op 14 februari

                                 bij binnenkomst te betalen. Na betaling geen restitutie

                                 mogelijk.