Parochieberaad 12 december 2018

In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Opnieuw is stilgestaan bij de relatie tussen pastoraatsgroep en bestuur en de functie van pastoor na het vertrek van Cyrus. Gemeld is dat overleg heeft plaatsgevonden en afspraken zijn gemaakt voor verder overleg tussen pastoraatsgroep en bestuur. Voorlopig blijft Mgr. Mutsaerts wnd. pastoor voor de bestuurlijke zaken en H. van Zonneveld zit de pastoraatsgroep voor. Pastoraatsgroep zal, naast het reguliere overleg 2x per jaar,  aangeven waarover zij met het bestuur overleg wil.
  • Er is overlegd hoe om te gaan met vervoer en met kindernevendienst als er een gezamenlijke zondagviering is van de gehele parochie. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zondag 13 januari na de viering in de Antonius van Paduakerk.
  • Het agendapunt ‘Geloven’ wordt doorgeschoven naar het volgende beraad in februari 2019.
  • In de Agneskerk zijn er nu 7 communicantjes.
  • De Antonius van Paduakerk werkt aan een kindertoneelstuk; er zijn 3 bijeenkomsten over geloven.
  • Effata: Hans Hamers heeft met ingang van januari 2019 een 0,5 vaste aanstelling gekregen van het bisdom met als aandachtsgebied de Effata-locatie. Op 27 januari 2019 wordt daar in de viering aandacht aan besteed.
  • In de Goede Herder zal Zr. Marlies niet meer kunnen voorgaan. Geert Ritmeijer, afkomstig uit de Betlehemkerk, gaat daar nu ook voor als lekenvrijwilliger.
  • In de Maria Geboortekerk is Mgr. Mutsaerts voorgegaan in de Eucharistieviering, dit is positief ontvangen.
  • Op veel locaties verlopen de kerstpakketten acties goed.

 

Het volgende parochieberaad is in de Effata Dominicuskerk op 19 februari 2019