Parochieberaad 17 september 2019

  • De uitkomsten van overleg tussen bestuur en pastoraatsgroep over het integrale beleidsplan van de parochie voor de periode 2019-2023 zullen in concept voorgelegd worden aan het parochieberaad.
  • In de volgende vergadering zal een voorstel worden besproken voor een meer officiële inkadering van het parochieberaad. Het gaat hierbij om het interne functioneren, de adviesfuncties naar locatieteams, pastoraatsgroep en bestuur en het eigen benoemingenbeleid.
  • Het parochieberaad vind het pastorale plan dat is voorgelegd een goed leesbaar stuk. De formuleringen vormen een goed uitgangspunt met voldoende mogelijkheden tot invulling en inbreng van de verschillende locaties. Aan het bestuur de taak om met middelen het beleidsplan te volgen.
  • Jaarmarkten van Agneskerk en Antonius van Paduakerk hebben dit jaar een mooi resultaat opgeleverd. 
  • Locaties worden opgeroepen activiteiten te melden op de website Parochie H. Stefanus.
  • Er is sprake van groeiende samenwerking tussen enerzijds Antonius Abtkerk en Goede Herderkerk en anderzijds, Dominicuskerk (Effata) en Antonius van Paduakerk.

De volgende vergadering is op 20 november 2019 bij de Petrus Canisiuskerk