In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Hans Hamers licht toe wat de uitkomsten zijn geweest van de discussies met locaties over een mogelijk andere indeling van de zondagsvieringen. Het voorstel is van tafel gehaald.
  • De pastoraatsgroep is voornemens op 24 mei alle locatieteams te informeren naar de voortgang m.b.t. het pastorale beleidsplan. In de tweede helft van het jaar gaat de pastoraatsgroep in gesprek met locaties over dit nieuwe plan.
  • De resultaten van de enquête over de zondagvieringen worden gepresenteerd en besproken. Het streven wordt nu: werken aan vertrouwen en veranderingen van onderop laten komen. Samenwerking op parochieniveau moet veel meer uit de geloofsgemeenschappen van de locaties komen.
  • Positief zijn de groeiende samenwerking tussen Effata en Antonius van Padua en het gegeven dat Hans van Zonneveld zich gaat richten op drie locaties om verder samen te werken.
  • De werkgroep Diaconie zal opnieuw geactiveerd worden.
  • Effata, Maria Geboorte en Antonius van Padua gaan gezamenlijk een ‘opruimdag’ organiseren in het kader van Nijmegen Green Capital. Op 16 september organiseert Effata een buurtconcert voor een project in Sri Lanka.
  • Vanuit Antonius van Padua wordt gemeld over het project “Buurt aan Tafel” en een nieuw initiatief om een pelgrimhuis te starten.
  • Op 10 juni zal de vormselviering van de parochie plaatsvinden, dit jaar in de Agneskerk.

 

Het volgende parochieberaad is op 9 juli 2018 in de Goede Herderkerk.