Parochieberaad 20 november 2019

  • Een voorstel voor een meer officiële inkadering van het parochieberaad in de parochie is uitvoerig besproken. Mede op grond van de discussie zal een concept huishoudelijk reglement voor het parochieberaad worden opgesteld dat besproken zal worden in de volgende vergadering.
  • Meegedeeld wordt dat het nieuwe bestuurslid, Lineke Meekes, volgende keer komt kennismaken met het parochieberaad.
  • Verwacht wordt dat een concept beleidsplan van de parochie volgende keer op de agenda zal komen ter bespreking.

De volgende vergadering is op 28 januari 2020 bij de Agneskerk