In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Uitgebereid is stilgestaan bij de vraag met name vanuit de pastoraatsgroep hoe om te gaan met de relatie tussen pastoraatsgroep en bestuur en de functie van pastoor na het vertrek van Cyrus. Een en ander is nog in discussie.
  • In de Dominicuskerk vond er op 13 oktober een liturgiedag plaats met Thomas Quartier en op 9 november a.s. zal er een symposium plaatsvinden over duurzaamheid.
  • In de Agneskerk is er op 27 oktober een ontmoetingsdag van de Familia Augustiniana waarbij iedereen welkom is. Gerben Zweers spreekt.
  • De Antonius van Paduakerk werkt aan een bijzonder initiatief: Pelgrimshuis Antonius. In het Paduahuis zijn meerdere voordrachten geweest o.a. met Klaartje Kruijf. De werkvorm “Schrijf voor jezelf op wat jouw manier van geloven is“ blijkt goed te werken.
  • In de Maria Geboortekerk zal op 26 mei 2019 de Vormselviering plaats vinden van de parochie. Op zaterdag 3 november is er een tienerdag van het bisdom in Den Bosch.

 

Het volgende parochieberaad is op 12 december in 2018 in de Agneskerk-Lindenholt.