Parochieberaad 3 april 2019

In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

  • De pastoraatsgroep lichtte het concept van het nieuwe pastorale beleidsplan toe, beantwoordde vragen. Ook schreef ze op- en aanmerkingen op die zullen worden meegenomen in een verbeterd concept.
  • De discussie spitste zich enkele malen toe op de vraag welke leiding van de pastoraatsgroep en dit beleidsplan valt te verwachten. Is dat een leidend vooropgaan of een voorwaardenscheppend uitnodigen? De vraag wat de parochie verwacht zal door de pastoraatsgroep worden gesteld aan de locatieteams.
  • De pastoraatsgroep staat nog open voor feedback vanuit alle geledingen van de parochie. Ook overlegt ze met het parochiebestuur op 16 mei en vervolgens zullen pastoraatsgroep, parochiebestuur, parochieberaad en de locatieteams op 13 juni het dan nogmaals verbeterde plan nogmaals gezamenlijk bespreken.
  • Tijdens de volgende vergadering zal gekeken worden naar de parochiestructuur en de plaats van het parochieberaad daarin; dat is deze bijeenkomst niet aan de orde gekomen. 

 

De volgende vergadering is op 6 juni 2019 bij de Antonius van Paduakerk.