Parochieberaad 6 juni 2019

In deze vergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • De pastoraatsgroep lichtte het nieuwste concept van het nieuwe pastorale beleidsplan toe en beantwoordde vragen.
  • Algemeen worden de wijzigingen als verbeteringen gezien, waarbij samenwerking met behoud van de bestaande verscheidenheid benadrukt mag worden.
  • Het parochieberaad heeft lang stilgestaan bij de noodzaak van eenheid binnen de pastoraatsgroep.
  • Alle leden van het parochieberaad zijn als deelnemers uitgenodigd voor het brede parochieoverleg op 13 juni waar het pastoraal beleidsplan zal worden besproken.
  • Tijdens de volgende vergadering zal gekeken worden naar de parochiestructuur en de plaats van het parochieberaad daarin; dat is deze bijeenkomst weer niet aan de orde gekomen. 

 

De volgende vergadering is op 17 september 2019 bij De Goede Herder.