Parochieberaad 28 januari 2020

  • Een eerste concept huishoudelijk reglement voor het parochieberaad werd uitvoerig besproken. Op grond van de discussie wordt een nieuwe versie in de volgende vergadering voorgelegd. Er is overeenstemming om formalisering tot een parochievergadering na te streven.
  • Data voor de vergaderingen van het parochieberaad in 2020 werden vastgesteld (15 april, 11 juni, 22 september en 18 november).
  • Een concept beleidsplan van de parochie zal de eerstvolgende vergadering op de agenda komen.

 

De volgende vergadering is op 15 april 2020 in de pastorie van de Maria Geboortekerk