Vergadering Pastoraatsgroep december 2021

  1. Kennismaking met Mark Buck, beoogd vice-voorzitter van het Bestuur PHS als opvolger van Fons Plasschaert, wiens termijn op 31/12/2021 verlopen is. Wat verwachten we van een parochiebestuur? Communicatie, openheid, samenwerking, duidelijkheid, meer ‘PHS’ worden, uitwisseling tussen locaties, betere website. MB: ik tref hier ‘gewapende vrede’ aan, maar niet één parochie. We geven veel tijd & geld aan gebouwen maar weinig tijd aan de gemeenschap en aan communicatie. We mogen buiten de vergaderingen ook wat meer en wat anders met elkaar omgaan: informeel. Er komt ook een kennismaking Pastoraatsgroep met bestuur PHS?
  2. Er wordt gewerkt aan informatie over het Synodaal Proces. Dat is niet alleen belangrijk voor Roma maar ook voor ons, want we moeten onder woorden brengen wat we verstaan onder ‘kerk zijn’. In de discussie wordt onder meer ook gezegd: ‘ik geloof er niet in; ik weet wel wat er in de mensen om gaat’; anderen zeggen: waardevol; de mensen krijgen het gevoel ‘gehoord te worden’; wat hebben wij er als parochie aan? Het gaat om participatie hier, in eigen gemeenschap, en ook hogerop.
  3. Nu we bekend zijn met de restricties, opgelegd door de Overheid en door de Bisschoppen, bespreken we de vraag: wat doen we, per locatie, met kerstmis? Eerst wordt besproken om te streven naar een parochiebrede digitale viering op kerstavond (24 december) vanuit een van onze kerken. Dat is dus een viering in een lege kerk. Na ampele discussie wordt daar niet voor gekozen. We doen een invulling per locatie ongeveer zoals dat ook in 2020 gebeurde. Sommige locaties voegen een extra viering op zondagmorgen toe, andere locaties houden het bij de gewone zondagstijden.