De pastoraatsgroep is bijeen geweest op 3 juli 2018. In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • De pastoraatsgroep heeft de gespreksrondes voorbereid, die in het najaar met de locaties worden gehouden. Er zijn insipratievragen opgesteld, die kort na deze vergadering naar de locatieteams zijn gestuurd. De bedoeling is dat in de komende maanden breed wordt nagedacht over de aangedragen thema’s. In september/oktober wordt vervolgens met iedere locatie afzonderlijk gesproken, d.w.z. een vertegenwoordiging van de pastoraatsgroep gaat in gesprek met het locatieteam en een aantal kernvrijwilligers van de betreffende locatie. In november/december volgt een tweede ronde.
  • Op zondag 2 september 2018 vindt de laatste zondagsviering in de Betlehemkerk plaats Daarna zal pastor Hans van Zonneveld de zorg voor deze locatie op zich nemen. Er vinden geen zondagsvieringen meer plaats, maar er wordt wel gewerkt aan pastorale presentie en nieuwe initiatieven. Hierover volgt overleg met alle betrokkenen.
  • Voor het schooljaar 2018-2019 zal een nieuw vormselteam samengesteld worden. Mgr. De Korte komt het vormsel toedienen. Data van voorbereiding en viering worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.
  • Na het vertrek van Cyrus van Vught als pastoor zal Hans van Zonneveld de vergaderingen van de pastoraatsgroep voorzitten. Op 18 september 2018 staat een gezamenlijke vergadering van pastoraatsgroep en parochiebestuur gepland om o.a. te bespreken hoe korte communicatielijnen te houden en hoe het beste samen te werken.

 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 4 september 2018.