Vergadering Pastoraatsgroep juli 2021

  1. Een nieuwe pastor in solidum, Jeroen Miltenburg, stelt zich voor: ‘Ik heb HEAO gedaan in Leiden, ik heb toen gedacht aan de priesteropleiding van het Bisdom Rotterdam, Vronesteijn. Maar het St Janscentrum in Den Bosch begon juist en dat trok me. Later ben ik er rector geworden. Nu dus Nijmegen. Ik woon op de pastorie van de Maria Geboorte. Mijn woon-ideaal is het oratorium van San Filippo Neri: verbondenheid met elkaar, geen overste, geen regel. Een oratorium is zoals een gezin met onderlinge liefde. In Tilburg: in 12 jaar hebben vijf tot zes priesters er met ons mee geleefd voor kortere of langere tijd. Inspirerend voorbeeld: J.H. Newman.
  2. Ronde met ervaringen: alle locaties melden dat ze open zijn en in drie kerken waren Eerste Communie – vieringen gepland.
  3. Komt er een gezamenlijke rooster met beurten voor voorgangers? Deze discussie ontmoet weinig enthousiasme. Het is nodig iets te veranderen, want nu zitten er benoemde zielzorgers in de kerkbank op zondag. Als er geen rooster komt, zullen bepaalde mensen niet of nooit gevraagd worden. Elke locatie heeft zo haar eigen liturgische stijl, cultuur, praktijk. Gast-voorgangers dienen zich in te leven en aan te passen. De gast-voorganger komt uit een andere kerk / locatie: hij / zij neemt die gemeenschap ‘mee’. Uitwisseling is rijkdom. Als we kiezen voor een gezamenlijke rooster, dan kiezen we voor dialoog tussen de gemeenschappen, tussen de pastores. En ook de pastor komt in dialoog met zichzelf, want voorgaan elders doorbreekt een routine. Twee pastores willen het bestaande handhaven: om uiteenlopende redenen. De een denkt dat ongevraagd woord-en-communiediensten de eucharistie gaat vervangen; de ander vreest dat het rooster de klok achteruit zet en dat er pre-conciliaire toestanden gaan ontstaan. De discussie mondt niet uit in een besluit gebaseerd op een consensus.