De pastoraatsgroep is bijeen geweest op 5 juni 2018. In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • De pastoraatsgroep heeft veel positieve geluiden gehoord over de bijeenkomst met het parochiebestuur, het parochieberaad en de locatieteams op 24 mei jl. en is zelf ook tevreden over het verloop van de avond. Er was een positieve, opbouwende sfeer, die hoop geeft voor de toekomst.
  • De pastoraatsgroep plant twee gespreksrondes met de locaties: (1) eind september / begin oktober 2018 en (2) in november 2018.
  • Eind juni stuurt de pastoraatsgroep inspiratievragen aan de locaties die een opmaat vormen voor het gesprek.
  • Op zondag 2 september 2018 vindt de laatste zondagsviering in de Betlehemkerk plaats en legt het huidige locatieteam zijn verantwoordelijkheid terug in handen van het parochiebestuur. De pastoraatsgroep is bezig een plan te ontwikkelen om de pastorale zorg in deze locatie te waarborgen.
  • De pastoraatsgroep gaat in gesprek met het parochiebestuur over de verdere ontwikkeling van het parochieblad.
  • Op zondag 26 augustus 2018 neemt Cyrus van Vught afscheid als pastoor van onze parochie. De eucharistieviering om 10.30 uur in de Maria Geboortekerk met aansluitende ontmoeting is bedoeld voor alle parochianen van de hele parochie Heilige Stefanus.

 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 3 juli 2018.