De pastoraatsgroep is bijeen geweest op 1 mei 2018. In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • Om zijn tijd en energie te kunnen concentreren op zijn pastorale activiteiten zal pastor Kees van Gorp SCJ in het vervolg niet meer deelnemen aan de vergaderingen van de pastoraatsgroep. Zijn plaats in deze groep zal worden ingenomen door Hans Engbersen, lid van het locatieteam van Antonius Abt.
  • De pastoraatsgroep werkt aan een herziene versie van het pastoraal beleidsplan 2018-2021. Uitgangspunt zijn het werken aan vertrouwen en het naar boven brengen van de sterke kanten van iedere locatie. Op 24 mei zal de pastoraatsgroep de hoofdlijnen presenteren aan de locatieteams.
  • Vanuit een aantal jonge ouders zijn er vragen gesteld rond de jaarlijkse gezamenlijke vormselviering van onze parochie. De pastoraatsgroep zal met deze ouders het gesprek aangaan.
  • De voorbereidingen op het Stefanusfeest in het weekend van 28-30 september krijgen steeds meer vorm.

 

De eerstvolgende (extra) vergadering vindt plaats op donderdag 17 mei 2018.