Vergadering Pastoraatsgroep november 2021

  1. Voorzitter memoreert dat het vandaag Allerzielen is. De rituelen van een christelijke uitvaart en de viering van Allerzielen worden de laatste jaren ook overgenomen door reformatorische kerken en door degenen die buiten enig kerkelijk verband begraven worden. Laten we eens nadenken over rituelen. Drie categorieën: 1. Rituelen markeren overgangen in elk menselijk leven, zgn. rites de passage. 2. Cyclische rituelen zoals de jaarlijkse vieringen van sinterklaas, kerstmis, carnaval of bevrijding. 3. Crisis-rituelen worden ad hoc uitgevonden, n.a.v. een ramp (Faro, MH17, etc.) of een diepingrijpende gebeurtenis (Witte Marsen, België, n.a.v. Dutroux). Dezer dagen zijn we daar mee bezig: de nagedachtenis aan de overledenen van de laatste tijd.
  2. De discussie gaan over het synodaal proces. We wachten op de stukken van de zijde van het Bisdom. De Nederlandse bisschoppen hebben uit de drie thema’s, aangedragen door Roe, drie geselecteerd: ‘vieren’(communio), dialoog in kerk en samenleving (participatio), medeverantwoordelijkheid voor de missie (missio). We zouden moeten streven naar een coördinator op PHS-niveau. Een individuele, schriftelijke vragenlijst: wat is je zorg? Waarvoor ben je dankbaar? Etc. Het is ook een taak voor het Parochieberaad.
  3. Over de diakonie. Covid-19 verhindert coördinatie op het terrein van de Diakonie. Vooral in en rond AvP zijn goede diakonale initiatieven te vinden. Hoe kan dit parochie-breed worden?
  4. Verder gesprek over de plannen tot een gezamenlijke publiciteit rond Advent / Kerstmis. We hebben besloten tot een gezamenlijke poster (die elke locatie verder invult) met zeven voorstellingen over Maria uit de zeven kerken. In de uitvoering gaat dit project uitgesteld worden tot 2022.
  5. De discussie gaat vervolgens over de situatie post-Covid-19. In de oktober bijeenkomst meldden de meeste kerken dat er geen restricties meer zijn, maar dat enige afstand (1,5m) geadviseerd wordt en dat communiceren voorzichtig plaats vindt. Nu we nog niet de Persconferentie met de nieuwe maatregelen gehoord hebben, rijst de vraag op omtrent de plaats van de niet-gevaccineerden. Indien mensen de vaccinatie afwijzen en niet voor elk optreden een zelf-test doen, wordt verwacht dat zij hun diensten vooralsnog niet aanbieden. Er is geen controle. Het gaat om het aankweken van verantwoordelijkheidszin. De groep steunt de pastoor in zijn voornemen voor elke voorganger / vrijwilliger vaccinatie te urgeren.
  6. Team SCJ is uitgebreid. Naast Jesús Buena (Spanje) en Mihal Tabak (Polen) is onlangs gearriveerd Petrus Subowo uit Indonesië: om in te burgeren. Tijdens die periode bieden zij ook hun pastorale diensten aan, o.a. wekelijkse eucharistievieringen.