Vergadering Pastoraatsgroep oktober 2021

  1. Op 7 september werd een startdag over de toekomst van de parochie georganiseerd. Pas in oktober was er weer een gewone vergadering van de Pastoraatsgroep.
  2. De discussie gaat over de situatie post-Covid-19. Sommige kerken melden dat er geen restricties meer zijn, maar dat enige afstand geadviseerd wordt; communiceren geschied. Sommige kerken verwachten expliciet dat de vrijwilligers gevaccineerd zijn. Soms wil het locatieteam nog niet naar ‘normaal’.
  3. Wat kunnen we samen doen rond Advent / Kerstmis? Er wort besloten tot een gezamenlijke poster (die elke locatie verder invult) met zeven voorstellingen over Maria uit de zeven kerken. In november wort hier verder over gesproken.
  4. Het parochieberaad is weer bijeen geweest. Wat is de formele status? Het parochiebestuur wil het voorgestelde reglement (waar jaren aan gewerkt is) niet accorderen. Er staan te veel artikelen die passen bij het bestuursmodel “Parochieraad”. Het Algemene Reglement voor het bestuur van parochies in Nederland kent twee modellen: parochieraad of parochiebestuur. Parochie H. Stefanus heeft 8 jaar geleden het model ‘bestuur’ gekozen. Maar een adviserend Beraad is geen tandenloos Beraad. Er zijn drie rollen denkbaar: initiërend, bevragend, entamerend. Het Beraad kan thema’s aanpakken ipv kaders uittekenen in een reglement. Laat het ‘structureel besturen’ over aan het PHS-bestuur en aan de pastoraatsgroep. Entameren is wat anders dan stappen in de beleidscyclus zetten en ook meekijken met begroting en jaarverslag. Dit zal worden teruggegeven aan het Beraad. Het Beraad discussieert verder over Nijmegen-West en Nijmegen-Oud-West: wat zou PHS daar kunnen of moeten doen?
  5. Er is tijdelijk een team van drie paters SCJ: Jesús Buena, Jan M. Tabak, Petrus Subowo. Zij zijn te gast in onze parochie. In een periode van twee jaar willen zij inburgeren en tijdens die periode ook diensten verzorgen.