De pastoraatsgroep is bijeen geweest op 6 maart 2018. In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • De pastoraatsgroep bezoekt alle locatieteams om te spreken over afstemming van de tijdstippen van de zondagsvieringen. In deze gesprekken willen we het vooral hebben over onze gezamenlijke visie op de toekomst. De gesprekken met de locaties Petrus Canisius, De Goede Herder, Antonius Abt en Maria Geboorte hebben reeds plaatsgevonden. De locatieteams van Antonius van Padua, Agnes en Effata volgen nog. Met de locatie Betlehem zijn aparte afspraken gemaakt. Op 20 maart spreekt de pastoraatsgroep hierover met het parochiebestuur en op 19 april geeft het parochieberaad een advies.
  • Namens de pastoraatgroep gaan pastoraal werker Hans Hamers en René Klaassen binnenkort om de tafel met de Werkgroep Diaconie om een doorstart te bespreken.
  • Er is een idee geopperd om jaarlijks een Stefanusfeest te vieren. De bedoeling is dat op deze manier de parochie H. Stefanus meer bekendheid krijgt in Nijmegen en dat het een dag wordt voor de parochianen om de onderlinge band te versterken. In 2018 zal het Stefanusfeest in het laatste weekend van september plaatsvinden. Men denkt aan een boekpresentatie en een feestavond op vrijdag, een symposium op zaterdag en een feestelijke eucharistieviering op zondag.
  • Sinds Kerstmis 2017 heeft de parochie een naar buiten gericht parochieblad ‘Katholiek Nijmegen’. Vanuit de pastoraatsgroep zal pastor Harm Eskes deel gaan uitmaken van de redactie.
  • Pastor Hans van Zonneveld krijgt een benoeming als priester-assistent voor onze parochie (en met name voor de locaties De Goede Herder, Antonius Abt en Betlehem). Hij zal ook lid worden van de pastoraatsgroep.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 12 april 2018.