Per 1 augustus 2017 heeft Pastor Theo van Drunen sj een nieuwe benoeming gekregen. Hij zal gaan werken als lid van de staf van het Provinciale Bestuur van de Jezuïeten in Antwerpen. Op dezelfde datum zal hij in de Petrus Canisiuskerk worden opgevolgd door pater Eduard Kimman sj.

Op zondag 30 juli zal aansluitend op de H.Mis van 10.30 uur een afscheids- en verwelkomingsreceptie worden gegeven in de Martinuszaal van de Petrus Canisiuskerk (Molenstraat).