In deze veertigdagentijd organiseert Parochie Heilige Stefanus in al haar locaties activiteiten om deze bezinningsperiode kracht bij te zetten. Vasten is immers loskomen van gewoontes om ruimte te maken voor God. Daar kan iedereen wel wat hulp bij gebruiken.

De mens leeft niet alleen van brood, maar van alles wat komt uit de mond van God. Dat zegt Jezus in het Evangelie volgens Matteüs. Zo leeft ook Parochie Heilige Stefanus vooral van het enthousiasme, de inzet en het gebed van de parochianen. Maar zonder brood kan een mens niet leven en een kerk kan niet zonder geld.

In de veertigdagentijd voor Pasen zijn er in Parochie Heilige Stefanus weer veel activiteiten. Uiteraard zijn er in de verschillende locaties vastenacties om ons als christenen in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben. Ook zijn er diverse catechesebijeenkomsten en speciale vieringen, zoals op woensdag 6 maart de asoplegging.

Na 20 jaar dienstbaarheid neemt Hees afscheid van pastoor Kees van Gorp. De monumentale Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat en de achterliggende begraafplaats waren al die jaren voor velen een thuis. Bij de pastorie klopten ze nooit voor niets aan. Pater Van Gorp heeft met al zijn levensenergie klaar gestaan voor wie hem nodig had. Nu neemt hij op zijn tachtigste rust.

Om het nieuwe jaar goed te beginnen komt de hele parochie bij elkaar om hoopvol vooruit te kijken, alvast wat afspraken te maken, maar bovenal elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom bij deze Nieuwjaarsreceptie voor de hele Parochie Heilige Stefanus bij Antonius van Padua.

Onze kerk begeleidt ons hele leven. Daarom vinden er dopen plaats op alle locaties van onze Parochie Heilige Stefanus, huwelijken, eerste missen, jubilea en uitvaarten. Toch heeft onze parochie maar één begraafplaats: achter de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat.