In een bescheiden en eenvoudige viering in de Petrus Canisiuskerk op 1 januari jl. is stilgestaan bij het vertrek van de vice-voorzitter van het bestuur van onze H. Stefanusparochie, Fons Plasschaert. Na 8 jaar vice-voorzitterschap draagt hij het stokje over aan Mark Buck, sinds oktober 2020 lid van het parochiebestuur.

Beste parochianen, Met ingang van 1 januari van dit jaar mag ik vice-voorzitter van ons parochiebestuur zijn. We hebben in een bescheiden en eenvoudige viering stilgestaan bij het afscheid van mijn voorganger, Fons Plasschaert.

Wegens omstandigheden heeft de huidige ambtelijk secretaris Trudy Spanjers alle werkzaamheden voor het bestuur neergelegd.

Wij doen hierbij een beroep op vrijwillig(st)ers die geïnteresseerd zijn in deze functie zich te melden bij het bestuur: per email: info@stefanus.nl of per telefoon: 0243605340.

In verband met de nieuwe Coronamaatregelen van de bisschoppen, zijn de vieringen op Kerstavond alleen via een livestream te volgen. Hieronder vindt u een overzicht van alle (online-)vieringen in onze parochie op 24, 25 en 26 december, met links naar de livestreams.

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Sinds kort zet ik mij in als secretaris van ons parochiebestuur, om zo bij te dragen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschappen.