In een bescheiden en eenvoudige viering in de Petrus Canisiuskerk op 1 januari jl. is stilgestaan bij het vertrek van de vice-voorzitter van het bestuur van onze H. Stefanusparochie, Fons Plasschaert. Na 8 jaar vice-voorzitterschap draagt hij het stokje over aan Mark Buck, sinds oktober 2020 lid van het parochiebestuur.

Tijdens de viering roemde voorzitter Eduard Kimman de tomeloze inzet van Fons Plasschaert in aanloop naar en na de fusie tot één H. Stefanusparochie voor heel Nijmegen. Namens de gehele parochie werd een passend en smakelijk cadeau aangeboden. Fons Plasschaert memoreerde de vele inspanningen van het parochiebestuur (in verschillende samenstellingen) om “de basis op orde” te brengen in de parochie. Met tevredenheid maar ook nieuwsgierigheid naar de toekomst kijkt hij nu naar het werk van en binnen onze parochie.

Inkomend vice-voorzitter Mark Buck dankte Fons Plasschaert voor zijn vele werk en gaf een kort doorkijkje in de toekomst van de parochie. Twee zaken staan daarbij voor hem centraal: een levende (en diverse) gemeenschap willen zijn en aanwezig zijn, daar waar de mensen zijn. Buck daarover: “De komende jaren zijn bepalend voor de toekomst van onze parochie; daarbij ontkomen we ook niet aan moeilijke (bestuurlijke) besluiten. De weg daarnaartoe is een synodale, van gesprekken, maar ook van keuzes die gericht zijn op het zijn van een levende gemeenschap, verbonden in het geloof in één Levende. Juist in deze tijd snakt de samenleving naar perspectief en naar hoop. Onze Stefanusgemeenschap viert die hoop iedere dag opnieuw.”

EXFH5837

IMG 5519 2

IMG 5521 2

IMG 5522 2