Parochiebestuur Vacatures

De bestuursleden Mgr. Rob Mutsaerts en Wim Stolwijk hebben ontslag aangevraagd. Bisschop De Korte heeft hen per 1 juni 2020 eervol ontslag verleend.

 

Mgr. de Korte heeft per 1 juni Eduard Kimman (Pater Jezuiet) benoemd tot pastoor, tevens voorzitter van het parochiebestuur.

Tevens heeft mr. Olaf van de Loo in verband met zijn drukke werkzaamheden. te kennen gegeven zijn functie van bestuurslid, tevens secretaris, per 1 september 2020 te willen neerleggen

Het bestuur is nu op zoek naar geschikte kandidaten voor de functies van secretaris en bestuurslid bouwzaken. Daarnaast is er al de openstaande vacature van ambtelijk secretaris  voor het bestuur en de parochie. 

Wij houden ons graag aanbevolen voor aanmeldingen en of suggesties.

Belangstellenden kunnen zich richten tot pastoor Kimman: email: kimman@canisiuskerk.nl,  Tel. 0620542428.