Sinds het vorige communiqué (februari 2019) heeft het bestuur vergaderd op 10 april 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • In overleg met locatie Effata-Dominicus wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op pastorie en/of kerk.
  • De jaarrekening 2018 van de parochie is met nog enkele correcties door het bestuur vastgesteld om ter goedkeuring door te sturen naar het bisdom. Grote waardering wordt uitgesproken voor de penningmeester en de locatiepenningmeesters. Voor het eerst sinds de fusie is de jaarrekening zo vroeg klaar.
  • Met architecten en de Gemeente Nijmegen vindt overleg plaats over verbouwing van pastorieën (Dennenstraat, Groesbeekseweg, Berg en Dalseweg en 2e Oude Heselaan) teneinde ze geschikt te maken voor verhuur.
  • Het bestuur heeft kennis genomen van de discussie in het parochieberaad over het pastoraal beleidsplan.
  • Er is, met veel dank en waardering voor zijn inzet gedurende ruim 5 jaren, afscheid genomen van Stephan Beekhuijsen, penningmeester van de parochie.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 16 mei 2019.