Sinds het vorige communiqué (maart 2021)) heeft het bestuur vergaderd op 29 april 2021.

  • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris en een bestuurslid (portefeuille communicatie, bij voorkeur vrouw). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
  • Het bestuur heeft met waardering en dank aan penningmeester en de penningmeesters van de locaties de concept jaarrekening 2020 vastgesteld om door te sturen voor finale goedkeuring naar het bisdom. Gelet op de corona-situatie in 2020 is het bestuur positief gestemd over het resultaat (slechts gering negatief).
  • Bestuur besluit in september hoe in overleg met de locaties om te gaan met de jaarlijkse KASKI-tellingen van het kerkbezoek.
  • Op 20 mei vindt overleg plaats tussen parochieberaad en parochiebestuur.
  • Cecile Kuijpers is benoemd in het locatieteam AvP, in de functie van voorzitter.
  • Het Parochiebestuur handhaaft de opvatting dat alle locaties op zon- en feestdagen open moeten zijn met een viering, waarbij de regels zoals vastgesteld door overheid en bisschoppenconferentie, worden nageleefd.
  • Bestuur zal met commissie gebouwen een gebouwenplan opstellen. Dit is gewenst door het bisdom om daarmee beter zicht te hebben waar verbouwingsinvesteringen en onderhoudsinvesteringen wel en niet verantwoord zijn in de komende jaren

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 28 juli 2021.