Sinds het vorige communiqué (december 2018) heeft het bestuur vergaderd op 17 januari 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Voor de vacature van penningmeester in het bestuur zijn nog geen suggesties ontvangen. Het bestuur herhaalt de oproep om kandidaten te melden.
  • Mede op verzoek van de locatie Antonius Abt is besloten het beheer van de begraafplaats aan de Dennenstraat in handen te geven van Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (Jonkerbosch). De overdracht is van kracht per 1 januari 2019. De begrafenisondernemingen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
  • In samenspraak hebben pater Kees van Gorp scj, het locatieteam van de Antonius Abtkerk in Hees en het bestuur het emeritaat van pater Van Gorp bij de bisschop aangevraagd. Deze heeft het eervolle ontslag per 1 februari 2019 verleend. Het bestuur dankt pater Van Gorp voor de goede samenwerking de afgelopen jaren en zijn intense betrokkenheid bij de kerkgemeenschap in Hees. Een aankondiging van het afscheid op 27 januari is verschenen op de website.
  • Het bestuur heeft met waardering voor de penningmeester en de locatiepenningmeesters, de begroting 2019 vastgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het bisdom.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 27 februari 2019.