Communiqué januari 2020

Sinds het vorige communiqué (19 december 2019) heeft het bestuur vergaderd op 30 januari 2020. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • De discussie over het nieuwe beleidsplan is in het bestuur voorlopig afgerond. Het concept d.d. 01.02.2020 zal nu besproken worden met pastoraatsgroep, parochieberaad en locatieteams.
  • De tekst van de vicevoorzitter bij de nieuwjaarsreceptie in de Dominicuskerk zal op de website verschijnen. Met name was er over en weer interesse in wat er gebeurt op de diverse locaties.
  • De vergaderdatum van het bestuur van 11 juni is verschoven naar 18 juni.
  • Met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is overleg gevoerd over de voortgang m.b.t. verbouwingen van enkele pastorieën van de parochie.
  • De klok en klokkenstoel van de Betlehemkerk zijn inmiddels verplaatst naar onze begraafplaats aan de Dennenstraat en zullen daar nu definitief geplaatst worden.
  • De vergunning voor verhuur van kamers in de pastorie van de Dominicuskerk is verkregen en leegstaande kamers kunnen daar weer verhuurd worden.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 12 maart 2020.