Communiqué januari 2021

Sinds het vorige communiqué (november 2020)) heeft het bestuur vergaderd op 14 januari 2021.

  • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris en een bestuurslid (portefeuille communicatie, bij voorkeur vrouw). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
  • Het bestuur heeft met woorden van dank en een passend cadeau afscheid genomen van Lineke Meekes als bestuurslid.
  • Het is de wens van het bestuur om alle 7 kerkgebouwen ook in deze tijd van pandemie open te houden en ervoor zorg te dragen dat in alle kerkgebouwen op zondag er een kerkdienst is, weliswaar toegankelijk voor een beperkt aantal kerkgangers.
  • Er is overleg met een serieuze partij van de radboud universiteit over mogelijke verhuur van de pastorie Antonius van Paduakerk.
  • Nadere afspraken worden gemaakt over het onderhoud van de Maria Geboortekerk in de komende jaren, rekening houdend met verkregen en toekomstige subsidies.
  • Overleg wordt gevoerd met locatieteam Dominicuskerk over realisering van een toiletvoorziening en renovatie van de zijkapel.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 11 maart 2021.