Communiqué januari 2022

Op dinsdag 18 januari kwam het parochiebestuur voor het eerst in nieuwe samenstelling bij elkaar; met ingang van 1 januari 2022 bestaat ons parochiebestuur uit:

  • Eduard Kimman, voorzitter
  • Mark Buck, vice-voorzitter
  • Jan Willem van der Velden, secretaris
  • Roland van der Pluym, penningmeester
  • Jeroen Miltenburg

Tijdens de vergadering zijn onderstaande punten besproken:

  • Paus Franciscus heeft de Rooms-katholieke kerk uitgenodigd tot een synodaal proces. In dat proces gaan gelovigen uit de hele kerk met elkaar in gesprek over de thema’s gemeenschap, participatie en zending. De pastoraatsgroep is bezig met de voorbereiding van dit proces voor onze parochie en wil hierbij ook het parochieberaad een belangrijke rol geven, zodat op alle locaties het synodale gesprek gevoerd kan worden. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot een inbreng die namens onze parochie naar het bisdom gestuurd zal worden.
  • Het nieuwe bestuur wil nadrukkelijk(er) werk maken van zichtbaarheid en communicatie binnen de parochie. De vice-voorzitter zal hierover in januari nog een brief sturen naar alle parochianen. Daar hoort ook periodiek overleg van (een delegatie van) het bestuur met pastoraatsgroep, locaties, locatieteams en parochieberaad bij.
  • Op korte termijn zullen er aanpassingen aan onze website plaatsvinden, die de website overzichtelijker, makkelijker te beheren en meer “eigentijds” zullen maken. Hierover zal op korte termijn ook contact zijn met de locaties.
  • Ten slotte wordt opgemerkt dat het bestuur nog altijd naarstig op zoek is naar een ambtelijk secretaris en nieuwe bestuursleden. Het bestuur wil daarin de komende twee maanden stappen zetten, maar vraagt kandidaten met nadruk zich te melden bij Mark Buck, vice-voorzitter via mtbuck [at] gmail.com