Communiqué juni 2020

Sinds het vorige communiqué (23 april 2020) heeft het bestuur vergaderd op 11 juni 2020. 

  • Eduard Kimman SJ is per 1 juni door mgr. De Korte benoemd tot pastoor van de parochie en is derhalve de nieuwe voorzitter van het parochiebestuur. Hij zal ook de pastoraatsgroep en het parochieberaad voorzitten. Tevens heeft mgr. De Korte per 1 juni Juan van Eijk benoemd tot kapelaan van onze parochie; hiervoor was hij pastoor in Berkel-Enschot.
  • Mgr. De Korte heeft op hun verzoek per 1 juni eervol ontslag verleend aan de bestuursleden mgr. R. Mutsaerts en dr. ir. W. Q. Stolwijk als leden van het parochiebestuur.
  • Mw. Trudy Spanjers-Bakkers heeft na vele jaren haar taken als ambtelijk secretaris van het parochiebestuur per 1 juni neergelegd. De vacature voor deze functie staat inmiddels op de website van de parochie onder de rubriek ‘Nieuws’.
  • Het bestuur heeft van de vertrekkende personen met een kleine attentie afscheid genomen en hen bedankt voor hun belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren.
  • Ook mr. van de Loo, onze secretaris, heeft te kennen gegeven wegens teveel werkdruk uit het bestuur te willen terugtreden per 1 september 2020.
  • Er zijn dus twee vacatures in het bestuur: één voor de functie van secretaris en één voor de functie van bouwdeskundige. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor (suggesties voor) mogelijke kandidaten. Reacties graag mailen naar: info@stefanus.nl
  • Het bestuur heeft besloten de herstelwerkzaamheden aan de Antonius Abt kerk nu gedeeltelijk ter hand te laten nemen volgens het advies dat via het bisdom is ontvangen.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 3 september 2020.