Communiqué maart 2020

  • Sinds het vorige communiqué (30 januari 2020) heeft het bestuur vergaderd op 13 maart 2020. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:
  • Het overleg tussen pastoraatsgroep en bestuur, gehouden op 5 maart, heeft nog niet geleid tot een meer definitief beleidsplan ter bespreking met locatieteams en parochieberaad. Het overleg met de pastoraatsgroep wordt voortgezet op 1 april 2020.
  • De tekst van de vicevoorzitter bij de nieuwjaarsreceptie in de Dominicuskerk is op de website verschenen.
  • Het overleg met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) over de voortgang m.b.t. verbouwingen van enkele pastorieën van de parochie is uitgesteld vanwege het coronavirus.
  • De verbouwing van de pastorie van de Maria Geboortekerk is afgerond. Er kan nu verhuurd worden.Overleg is gevoerd met het locatieteam van de Antonius van Paduakerk over de plannen met betrekking tot de verbouwing van de pastorie ter plaatse.
  • Er vindt vervolgoverleg plaats.
  • Met de locaties is overlegd over het actualiseren van alle verzekeringspolissen voor gebouwen en inventaris.
  • De jaarstukken 2019 zijn deels van de locatiepenningmeesters ontvangen. Het bestuur hoopt in de volgende vergadering de jaarrekening 2019 vast te kunnen stellen.
  • Er wordt overleg gevoerd over het veranderen/verbeteren van de parochie-website.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 23 april 2020.