Communiqué maart 2021

Sinds het vorige communiqué (januari 2021)) heeft het bestuur vergaderd op 11 maart 2021.

  • het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een ambtelijk secretaris en een bestuurslid (portefeuille communicatie, bij voorkeur vrouw). Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met pastoor E. Kimman.
  • Namens het bestuur zal pastoor E. Kimman in overleg treden met locatieteams over toekomstige samenwerking.
  • Er zal overleg ingepland worden met de penningmeesters (jaarrekening 2020 en stelselwijziging jaarrekening) en met de bouwcommissie (onderhoudsplanning).
  • Peters is bereid gevonden het beheer van de pastorie Antonius van Paduakerk op zich te nemen en e.e.a. te coördineren.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 20 mei 2021.